Komunikat prasowywersja do druku

Energa pracuje zdalnie i bezpiecznie

19.03.2020|Grupa ENERGA

Już od ubiegłego tygodnia pracownicy Grupy Energa, w zależności od pełnionych obowiązków, pracują zdalnie. Jest to możliwe, dzięki dobrze skonfigurowanym systemom informatycznym. Jest za nie odpowiedzialna wyspecjalizowana spółka Energa Informatyka i Technologie. Podjęte działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Grupa Energa, w odpowiedzi na apel rządu o wprowadzenie możliwości tzw. pracy zdalnej, bardzo sprawnie przeorganizowała zadania w swoich spółkach. Tam, gdzie jest to możliwe i zasadne pracownicy wykonują obowiązki z domu. Tylko w ciągu czterech ostatnich dni specjaliści spółki EITE zrealizowali na rzecz pracowników kilka tysięcy zgłoszeń o nadanie dostępu do systemów IT poprzez szyfrowaną sieć VPN.

Co istotne uproszczono procedury nadawania pracownikom niezbędnych uprawnień oraz wydłużono termin ważności haseł kont pracowniczych, aby zmniejszyć ryzyko odcięcia pracowników od niezbędnych narzędzi i systemów informatycznych.

Ponadto służby informatyczne na bieżąco monitorują sytuację, wykrywają potencjalne zagrożenia i podejmują odpowiednie działania prewencyjne i zabezpieczające. Na potrzeby pracowników odpowiadają przez całą dobę za pośrednictwem tzw. service desku.

Zamiast spotkań wideokonferencje

Wszystkie spotkania w Grupie odbywają się poprzez komunikator Skype dla Firm, zgodnie z wydanym zaleceniem. Taki system kontaktowania został poprzedzony szeroką akcją informacyjną wyjaśniającą możliwości wykorzystywania aplikacji do organizacji spotkań oraz korzystania z poczty korporacyjnej. Obecnie zakończono w EITE prace przy instalacji dodatkowego serwera, zrealizowane w celu rozszerzenia pojemności narzędzia do komunikacji dla połączeń pracowników pracujących zdalnie. 

Ochrona w sieci zapewniona

W celu zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa danych, zasobów IT Grupy, Zespół CERT Energa na bieżąco monitoruje sytuację, wykrywa i analizuje potencjalne zagrożenia z obszaru cyberbezpieczeństwa.

–  Od czasu ogłoszenia epidemii koronawirusa w sieci zarejestrowano ok. 4 tysiące domen dotyczących tej tematyki. Niektóre z nich rozpoznaliśmy jako złośliwe i służące przestępcom do wyłudzeń i ataków. Dlatego nasz zespół podejmuje odpowiednie działania prewencyjne i mitygujące – wyjaśnia Bogusław Kowalski, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ryzyka Energi Informatyki i Technologii.  

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Popularne tagi