Komunikat prasowywersja do druku

Podziękowanie od Wód Polskich

04.10.2019|Grupa ENERGA

Energa Invest otrzymała wyrazy podziękowania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pracownicy należącej do Grupy Energa spółki otrzymali zadanie oświetlenia terenu awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”. Doceniono umiejętność pracy w zespole uczestników akcji, którzy niezależnie od pory dnia i nocy oraz warunków atmosferycznych brali udział w pracach w budowie rurociągu.

Spółka Energa Invest była odpowiedzialna za realizację systemu oświetleniowego w trakcie budowy rurociągu. Postawiano 25 lamp oświetleniowych, w tym dwa naświetlacze typu LED. Pozostałe oprawy zamontowano na lądowej części tej instalacji. Dzięki Enerdze wszelkie prace na tymczasowym moście pontonowym możliwe są również po zmroku.

Energa Invest zaprosiła do współpracy spółki Energa Oświetlenie oraz Energa Logistyka. W przedsięwzięcie zaangażowano projektantów oraz inżynierów, którzy wykonali system oświetleniowy w miejscu awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków.

* * *

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi