Energa stymuluje rozwój gospodarczy [mat. wideo]

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa  Energa zdecydowała o utworzeniu nowych oddziałów spółki Energa Operator z siedzibami w Elblągu i Słupsku. Jest to wydarzenie niezwykle istotne zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla kontrahentów. Kierujący Energą Prezes Grzegorz Ksepko podkreśla, że nowe oddziały będą katalizatorem rozwoju nie tylko regionu, lecz również całego kraju.

Decyzja o utworzeniu nowych oddziałów Energi Operatora dotyczy bezpośrednio niemal 400 tysięcy odbiorców usług gdańskiego koncernu. Utworzenie nowych siedzib nad Zalewem Wiślanym i na zachodzie Województwa Pomorskiego przyniesie więc znaczącą poprawę jakości obsługi mieszkańców tego regionu. Na otwarciu nowych placówek skorzystają również klienci biznesowi. Dzięki skróceniu ścieżki decyzyjnej ułatwiona i usprawniona zostanie realizacja umów przyłączeniowych, co jest szczególnie istotne w kontekście, spodziewanego w najbliższym czasie, znacznego zwiększenia zapotrzebowania na moc. Nowe placówki Energi ułatwią także koordynację prac związanych z wszelkimi inwestycjami w infrastrukturę sieciową.

– Mając na uwadze ułatwienie dostępu klientów do swojego dostawcy energii elektrycznej, oraz wychodząc naprzeciw założeniom strategicznym Grupy Energa, która za jeden z głównych celów stawia sobie rozbudowę i modernizację infrastruktury dystrybucyjnej (m.in. rozwój SMART GRID), postanowiliśmy powołać do życia jednostki terenowe w Elblągu i Słupsku, gdzie obsługa klienta nie jest obecnie w odpowiednim stopniu realizowana – mówi kierujący Grupą Energa prezes Grzegorz Ksepko. – Ich istnienie pozwoli nam w dużym stopniu skrócić ścieżki kontaktu z odbiorcami i kontrahentami. Wpłynie także bezpośrednio na efektywność procesów modernizowania istniejącego układu sieci energetycznej i dostosowania go do rosnących potrzeb klientów. W wyniku szybkiego rozwoju infrastruktury drogowej tereny dawnych województw elbląskiego i słupskiego stają się atrakcyjnymi obszarami inwestycyjnymi. I to zarówno pod względem gospodarczym, jak i mieszkalnym.

Prezes Grzegorz Ksepko podkreśla także, iż ukończenie drogi ekspresowej S7 spowoduje w najbliższej przyszłości dynamiczny rozwój obszaru Zalewu Wiślanego oraz terenów przyległych do miasta Elbląg. Decyzja ta jest reakcją na zmiany w otoczeniu biznesowym Spółki, w tym spodziewany rozwój regionu związany z budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną, inwestycjami w infrastrukturę drogową, planowanymi inwestycjami w morskie farmy wiatrowe, rozbudowy portu w Ustce, oraz rozwój strategiczny dla bazy wojskowej NATO. Planowany rozwój regionu będzie determinował większą liczbę zadań również na sieci energetycznej na poziomie średnich napięć (SN). Utworzone oddziały w sposób efektywny zajmą się koordynacją i obsługą tych inwestycji w relacji z lokalnymi samorządami, przedsiębiorcami jaki i społecznościami. 

Z punktu widzenia celów Energi bardzo istotnym jest to, że planowane w regionie inwestycje spowodują dodatkowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Modernizacji i rozbudowy infrastruktury energetycznej wymagać będą również inwestycje w źródła wytwórcze OZE, które w najbliższych latach zapowiada zarówno rząd premiera Morawieckiego jak i sama Energa.

Modernizacji istniejącej infrastruktury i budowy nowej, wymagać będą przede wszystkim duże farmy wiatrowe zlokalizowane w polskiej strefie brzegowej Morza Bałtyckiego. To samo dotyczy połączenia międzysystemowego HVDC Polska - Szwecja, jak również stacji końcowej projektu budowy podmorskiego kabla prądu stałego HVDC, Polska Litwa Harmony Link. Wszystkie te inwestycje wymuszają na nas rozbudowę sieci WN i SN – wymienia prezes Grzegorz Ksepko. – Zwiększanie potencjału przyłączeniowego dotyczy jednak wszystkich kategorii wytwórców energii i jest jednym z najważniejszych zadań naszej Linii  Biznesowej Dystrybucji.  Szczególnym wyzwaniem są odnawialne źródła energii o rozproszonym charakterze. Inwestycje w OZE to jeden z dwóch filarów naszej strategii. Drugim jest rozbudowa adekwatnej do potrzeb Sieci Dystrybucji.

W sieci Energa Operator pracuje obecnie blisko 16 tysięcy mikroinstalacji. Tylko w pierwszej połowie tego roku przybyło ich ponad 5 tysięcy. Możemy więc mówić o prawdziwym boomie w tej dziedzinie. Sprostanie zmianie modelu wytwarzania energii, jaki czeka energetykę w przyszłości, wymagać będzie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i inwestycji, jak najlepiej dopasowanych do lokalnych potrzeb.

Nowe oddziały spółki Energa Operator wpłyną także korzystnie na utrzymanie w należytym stanie sieci elektroenergetycznej na Pomorzu i ułatwią koordynację w usuwaniu ewentualnych jej awarii. Przede wszystkim jednak podniosą poziom życia mieszkańców i zasadniczo przyspieszą skok cywilizacyjny regionu, a pośrednio również całego kraju.

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem