Komunikat prasowywersja do druku

Elektrownie Grupy Energa - Pierzchały [MATERIAŁ FILMOWY]

08.07.2019|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Elektrownia wodna Pierzchały położona jest w odległości 1km na wschód od wsi Pierzchały w gminie Płoskinia, w województwie warmińsko-mazurskim. Została wybudowana na lewym zboczu doliny rzeki Pasłęki w latach 1913 - 1916 przez Carla Heinza Ziese - zięcia elbląskiego przemysłowca, Ferdynanda Schichaua. Celem powstania elektrowni było zasilenie w energię elektryczną elbląskiej stoczni Schichaua oraz prawdopodobnie stworzenie w niej laboratorium do badania turbin wodnych.

Elektrownia wodna w czasie działań wojennych nie uległa zniszczeniu i jesienią 1945r. zasiliła w energię elektryczną miasto Elbląg i odbudowującą się elektrownię elbląską.

Pierwsze pozwolenie wodno-prawne na piętrzenie i użytkowanie wód rzeki Pasłęki do celów wytwarzania energii elektrycznej zostało wydane 17 grudnia 1947 r. przez Olsztyński Urząd Wojewódzki dla Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Mazurskiego w Olsztynie. Oryginalnie przesył mocy odbywał się na napięciu 60 kV (obecnie 15 kV) bezpośrednią linią do elektrowni w Elblągu. Do dzisiejszych czasów zachował się budynek rozdzielni 60 kV na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. i słupy betonowe wzdłuż całej trasy linii energetycznej.

W elektrowni zostały zainstalowane trzy hydrozespoły z podwójnymi turbinami Francisa (tzw. bliźniacze) o przepływie wody wynoszącym 11 m3/s każdy. Turbiny sprzężone są bez przekładniowo z generatorami synchronicznymi o łącznej mocy 2, 64 MW. Spad elektrowni w aktualnych warunkach piętrzenia wynosi 14 m. Woda od jazu piętrzącego do turbin, doprowadzana jest kanałem derywacyjnym o długości 1270 metrów. Elektrownia pracuje w systemie przepływowym. Jej moc, co za tym idzie wielkość produkcji energii elektrycznej, dostosowywana jest do danych warunków hydrologicznych aktualnie występujących na stopniu.

Rzeka Pasłęka objęta jest programem NATURA 2000 pod nazwą „Dolina Pasłęki" i „Rzeka Pasłęka". Na obszarze tym został utworzony rezerwat „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" obejmujący 4249,2 ha.

Dane techniczne elektrowni:

Turbina

 • liczba turbin: 3
 • typ: Francis
 • rok budowy: 1916
 • obroty/minutę: 150
 • układ konstrukcyjny: pozioma
 • moc zainstalowana: 880 kW

Generator

 • typ: WJd1100/150
 • firma: Siemens-Schuckert
 • napięcie generatora: 10 kV
 • napięcie wzbudzenia: 0,11 kV
 • rok budowy: 1914
 • obroty/minutę: 150

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi

Do pobrania