Energa optymalizuje zarządzanie siecią ciepłowniczą

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa Ciepło Ostrołęka, spółka należąca do Grupy Energa, zakończyła wdrażanie kolejnego etapu innowacyjnego programu do zarządzania majątkiem wraz z nowoczesnym systemem informacji przestrzennej. Wdrożony moduł obsługi przeglądów będzie wspomagał planowanie i wykonywanie przeglądów technicznych sieci oraz obiektów ciepłowniczych.

Energa Ciepło Ostrołęka wdraża projekt pn. „Dostawa i wdrożenie programu do zarządzania majątkiem wraz z systemem informacji przestrzennej GIS”. Realizowana inwestycja polega na stworzeniu kompleksowego systemu zarządzania majątkiem. Cały program będzie działał na bazie systemu informacji przestrzennej – tzw. GIS (ang. Geographic Information System). Baza do systemu została zasilona danymi z zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, co gwarantuje bardzo dużą dokładność. Jednocześnie, realizowany projekt oprócz wdrożenia samego systemu, zakłada również dostawę kompletu produktów i usług IT – m.in. oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne, uruchomienie poszczególnych modułów, a także szkolenia.

Spółka zakończyła wdrażanie kolejnego elementu systemu - modułu do obsługi przeglądów. Usprawni on zarówno planowanie jak i realizację przeglądów technicznych sieci i obiektów ciepłowniczych.

Energa Ciepło Ostrołęka _1.jpg

- Zakończyliśmy kolejny etap realizacji projektu. Wdrożyliśmy jedną z ważniejszych funkcji, dzięki której zoptymalizujemy procesy związane z utrzymaniem naszej infrastruktury ciepłowniczej w Ostrołęce – mówi Tadeusz Śniadała, prezes Zarządu Energi Ciepła Ostrołęki. – Nowy moduł pozwoli na szybkie zbieranie informacji z oględzin obiektów technicznych, przypomni o kończących się terminach przeglądów technicznych, gwarancji, a także obowiązkowych, okresowych badaniach instalacji. Dzięki nowej opcji, dokonywanie kompleksowej oceny stanu technicznego całego węzła, rozdzielnicy elektrycznej lub komory ciepłowniczej będzie bardziej zautomatyzowane, a wyniki przeglądów dostępne będą dla upoważnionych pracowników,z poziomu przeglądarki internetowej.

Podobnie jak w przypadku wcześniejk zasstosowanych modułów, wdrożenie kończy faza testów, podczas której wyznaczeni pracownicy sprawdzają prawidłowość działania oprogramowania oraz jego zgodność ze specyfikacją.

Do wdrożenia pozostał najbardziej obszerny, również bardzo ważny dla spółki, moduł związany z ewidencją środków trwałych.

- Jedną z najważniejszych korzyści, z punktu widzenia działalności operacyjnej spółki, którą osiągniemy dzięki realizowanej inwestycji jest powiązanie każdego elementu infrastruktury sieci ciepłowniczej z informacjami w systemie ERP – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energi Wytwarzania. – Dzięki temu rozwiązaniu usystematyzujemy posiadane informacje, a także uzyskamy dane o poszczególnych składnikach majątku trwałego spółki z poziomu mapy. To wyzwanie, które właśnie stoi przed nami.
Spółka planuje zakończenie projektu we wrześniu tego roku.

Energa Wytwarzanie SA jako lider Linii Biznesowej Wytwarzanie w Grupie Energa, koordynuje działalność Grupy w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, przesyłu i dystrybucji ciepła. Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również paliwa kopalne (węgiel kamienny). Spółki Linii Biznesowej Wytwarzanie eksploatują 47 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne, jedną elektrownię konwencjonalną, cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientom, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem