Ugodowy sukces Energi Obrotu

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa Obrót zawarła kolejną, czwartą ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi. We wrześniu 2017 roku EOB zaprzestała realizacji ramowych umów sprzedaży zielonych certyfikatów. W przypadku 22 umów EOB złożyła wnioski do sądu o stwierdzenie ich nieważności.

Spółka stwierdziła, że umowy były zawierane z pominięciem trybu przetargowego wynikającego z prawa zamówień publicznych. Roszczenia z tego tytułu w ciągu trzech lat oszacowano na około 600 mln zł.

12 czerwca br. Energa Obrót SA oraz Livingstone Sp. z o.o. w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z dnia 30 marca 2011 r. Strony kontynuują współpracę w zakresie sprzedaży praw majątkowych na podstawie nowej umowy.

Jest to czwarta ugoda zawarta przez Energa Obrót z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody stanowi około 35% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Spory o nieważność ramowych umów sprzedaży zielonych certyfikatów Energa Obrót wszczęła we wrześniu 2017 r. Do tej pory nie został wydany żaden prawomocny wyrok sądu II instancji. Energa Obrót prowadzi rozmowy ugodowe z kolejnymi kontrahentami i nie wyklucza zawarcia następnych ugód.

- Mam nadzieję, że kolejna zawarta przez naszą spółkę ugoda, z jedną z pozwanych farm wiatrowych, będzie pozytywnie odebrana przez rynek oraz inwestorów Grupy Energa. Ponadto, z całą pewnością przyczyni się ona do polubownego zakończenia kolejnych toczących się sporów sądowych, także z innymi kontrahentami jeszcze w tym roku, mitygując tym samym potencjalne ryzyka dla pozostałych uczestników sporów – mówi Jan Chlebowicz, Wiceprezes Zarządu Energa Obrót.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem