Energa poprawia jakość powietrza w Kaliszu. Przyłączono nowe obiekty do sieci ciepłowniczej

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa współpracuje z Miastem Kalisz w celu ograniczenia emisji CO2. Podejmowane są przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym w celu wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury ciepłowniczej spółki należącej do Grupy Energa w walce ze smogiem.

Współpraca Energa Ciepło Kaliskie z samorządem Kalisza w zakresie modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, mającej na celu poprawę efektywności dostarczania energii cieplnej oraz komfortu życia mieszkańców, przynosi efekty. Coraz więcej lokali znajdujących się w historycznym centrum Kalisza jest przyłączanych do sieci centralnego ogrzewania. W walce ze smogiem dymiące piece węglowe w starych kamienicach są zastępowane nowoczesnymi, ekologicznymi i bardziej efektywnymi rozwiązaniami.

Spółki z Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa – Energa Ciepło Kaliskie i Energa Serwis zakończyły zgodnie z harmonogramem inwestycję przyłączenia nowych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. W środę 5 czerwca oddano ostatni etap inwestycji. Przedstawiciele Grupy zapewniają, że to poprawi jakość powietrza w Kaliszu.

5 czerwca br. nastąpił odbiór inwestycji przyłączenia budynku przy ul. Wojciechowskiego 7 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Był to ostatni etap inwestycji mającej na celu rozwinięcie infrastruktury ciepłowniczej w rewitalizowanej Starówce Kalisza.

W wyniku prowadzonych w tym roku prac do miejskiej sieci ciepłowniczej, oprócz wyżej wymienionego, przyłączono również budynki przy ul. Złotej – 13, 15 i 30; ul. Parczewskiego 7, 8 i ul. Górnośląskiej 71.

Inwestycja została zrealizowana przez spółki Linii Biznesowej Wytwarzania z Grupy Energa: Energa Ciepło Kaliskie (ECK) – jako inwestor, a także Energa Serwis (ES) – jako wykonawca. Koszt inwestycji wyniósł 276 tys. zł.

- Cieszymy się, że kolejne lokale znajdujące się w tak prestiżowym miejscu jak historyczne centrum Kalisza zostało przyłączone do sieci centralnego ogrzewania – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. -  Dymiące piece węglowe w starych kamienicach zostały zastąpione ekologicznym i bardziej efektywnym rozwiązaniem. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza i jednocześnie mieszkańcy zapłacą mniej za ogrzewanie. To kontynuacja naszych działań inwestycyjnych zmierzających do zapewnienia maksymalnych korzyści odbiorcom zarówno energii cieplnej, jak również elektrycznej, z naszych źródeł wytwórczych.

Istotna w tym przedsięwzięciu była również współpraca z samorządem Kalisza w zakresie modernizacji infrastruktury ciepłowniczej. Jej głównym celem jest poprawa efektywności dostarczania energii cieplnej, a co za tym idzie - komfortu życia mieszkańców. Podczas spotkania w styczniu tego roku między przedstawicielami spółki ECK z władzami Kalisza uzgodniono, że przyłączenia będą trwały równolegle z rewitalizowanym obszarem kaliskiej Starówki. Jednocześnie termin zakończenia inwestycji przyjęto na 30 czerwca 2019 roku.

Energa. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Kaliszu 2.jpg

- Dzięki prowadzonym przez Miasto pracom rewitalizacyjnym w rejonie Głównego Rynku, możemy prowadzić rozbudowę sieci. To przykład bardzo dobrej i obopólnie korzystnej współpracy między samorządem, a biznesem. Tak zgraliśmy nasz harmonogram inwestycji z miejskim harmonogramem rewitalizacji, że z łatwością możemy dostosowywać infrastrukturę ciepłowniczą umiejscowioną pod powierzchnią poddanych rewitalizacji ulic. Dzięki temu z centrum Kalisza zniknie kilkadziesiąt dymiących pieców. Skorzystają zarówno odbiorcy ciepła, jak również wszyscy mieszkańcy Kalisza – mówi Marek Bartczak, prezes Zarządu Energa Ciepło Kaliskie.

*  *  *

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. jest jedną ze spółek wchodzących w skład Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji energii cieplnej oraz pełni rolę operatora miejskiego systemu ciepłowniczego Kalisza. W największym zrealizowanym projekcie przebudowano prawie 18 km sieci i 17 węzłów ciepła. Dzięki temu spółka zwiększyła niezawodność dostaw, obniżyła emisję dwutlenku węgla i zmniejszyła straty ciepła powstające podczas jego przesyłu. Strategicznym celem działalności spółki Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną. Spółka oferuje ponadto usługę kompleksowej eksploatacji węzłów cieplnych, przyłączonych do Sieci Ciepłowniczej Miasta Kalisza, jak również usługi laboratoryjne w zakresie wykonywania badań węgla kamiennego, oleju elektroizolacyjnego i turbinowego oraz wody.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem