Komunikat prasowywersja do druku

Partnerstwo energetyków i strażaków

26.04.2019|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Współdziałają w różnych akcjach zagrażających bezpieczeństwu i życiu. Strażacy wspomagają energetyków przy różnych kataklizmach pogodowych, gdy przewalone drzewa zrywają linie energetyczne. Energetycy wspomagają przy pożarach, kiedy konieczne są interwencje związane z bezpieczeństwem dopływu energii elektrycznej. Spółki Grupy Energi współpracującą ze strażą, wspierają w pozyskiwaniu najnowocześniejszego sprzętu gaśniczego.  Strażacy szkolą energetyków w zakresie pierwszej pomocy.

Niewiele jest grup zawodowych połączonych tak ścisłą i wielopłaszczyznową współpracą. Współdziałanie holdingu energetycznego Energa i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku jest najlepszym przykładem nowoczesnego myślenia o bezpieczeństwie – nie tylko przeciwpożarowym. 

Strażacy szkolą pracowników Energi

Energa Wytwarzanie jest największym producentem energii elektrycznej w północnej Polsce. Zatrudnia przeszło półtora tysiąca osób. Ogromna większość to robotnicy, narażeni na różnego rodzaju nieprzewidziane, często bardzo poważne zagrożenia. Nic dziwnego, że Zarząd Energa Wytwarzanie przywiązuje tak ogromną wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników. Aby poziom ten podnieść jeszcze bardziej, władze spółki Energa Wytwarzanie wraz z Komendą Miejską PSP w Gdańsku przygotowały kolejny cykl szkoleń dla pomorskich energetyków. Inicjatorami akcji byli Wiceprezes Energa Wytwarzanie, Krzysztof Kurt oraz Komendant Miejski PSP w Gdańsku, bryg. Adam Jastrzębski.

Zajęcia odbyły się 26 kwietnia w Straszynie i w Pruszczu Gdańskim. Kolejne będą miały miejsce 8 i 9 maja br. w Straszynie. W ramach szkolenia strażacy przygotowali dla energetyków ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy. Akcję poprowadzili profesjonalni ratownicy medyczni z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Energa Wytwarzanie- szkolenie pierwszej pomocy 2.JPG

Więcej niż CSR

Historia współpracy Energi z Państwową Strażą Pożarną z Gdańska sięga lat 90. ubiegłego wieku. W tamtym okresie strażacy i energetycy dokonywali wspólnych kontroli instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych. I to właśnie wtedy między obiema grupami zawodowymi narodziły się więzy opierające się nie tylko na wspólnym gaszeniu pożarów.

Jak silne są to relacje okazało się latem 2017 roku. Podczas nawałnicy, która przeszła nad Kaszubami w nocy z 11 na 12 sierpnia, pomorscy energetycy otrzymali od strażaków wielkie wsparcie przy usuwaniu skutków tornada. Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku, nadbrygadier Tomasz Komoszyński skierował wtedy do pomocy około tysiąca strażaków z OSP i PSP. Kilka miesięcy później Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, nazwał to partnerstwo „fundamentem ochrony przeciwpożarowej”, a dofinansowanie zakupu sprzętu dla straży pożarnej przez Grupę Energa - „nie tylko realizacją zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz koncepcyjnej polityki dobroczynności”, lecz czymś znacznie więcej – „znakomitym przykładem dobrego myślenia o współczesnym bezpieczeństwie”.

- Sukces w walce z pożarami zależy nie tylko od profesjonalizmu strażaków, lecz także od szybkich reakcji energetyków, na przykład w zakresie wyłączeń infrastruktury energetycznej z pod napięcia – podkreśla Komendant Miejski PSP w Gdańsku, brygadier Adam Jastrzębski. W latach 2017 - 2018 na Poligonie Energetycznym w Straszynie prowadzone już były szkolenia strażaków PSP i OSP z zakresu bezpiecznej pracy w pobliżu infrastruktury energetycznej. Z zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki pracy w pobliżu strefy pod napięciem, zapoznało się wówczas 127 strażaków.

- Ćwiczenia strażaków na poligonie w Straszynie okazały się tak owocne, że razem z panem komendantem Adamem Jastrzębskim postanowiliśmy kontynuować naszą współpracę. Pan komendant zaproponował naszym pracownikom profesjonalne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Co istotne, przedsięwzięcie o takiej skali odbędzie się po raz pierwszy w historii naszej spółki. Wezmą w nim udział praktycznie wszyscy pracownicy spółki Energa Wytwarzanie. Zajęcia przygotowane dla nas przez Państwową Strażą Pożarną w Gdańsku będą miały wymiar nie tylko praktyczny, lecz także symboliczny. Dzięki ogromnej wiedzy i praktyce strażaków instruktorów-ratowników medycznych, pracownicy spółki Energa Wytwarzanie będą mieli możliwość zapoznać się z najważniejszymi aspektami udzielania pomocy przedmedycznej. Należy przy tym zaznaczyć, iż szkolenie, które przygotowali dla nas gdańscy strażacy, jest bezpłatne i wpisuje się we wzorcową i wieloletnią współpracę z Państwową Strażą Pożarną – podkreśla wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie, Krzysztof Kurt.

Pierwsza pomoc najważniejsza

W ratownictwie istotnym elementem jest pierwsza pomoc udzielona potrzebującym. Znajomość podstaw pozwala ocenić stan zdrowia osoby poszkodowanej oraz przeprowadzić czynności ratunkowe w sposób adekwatny do zagrożenia. To są istotne argumenty, aby pracownicy spółki zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy.

- W obliczu zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy, wypadków komunikacyjnych i stanów chorobowych, mogących pojawić się u każdego człowieka, może pojawić się konieczność udzielenia pierwszej pomocy koledze z pracy czy przypadkowej osobie. Po takim szkoleniu pracownicy powinni umieć szybko i skutecznie udzielić pomocy, a najważniejsze, nie bać się podjąć czynności pomocowych – mówi Jarosław Jączek, główny specjalista ds. BHP Energi Wytwarzanie. - Przeprowadzona pierwsza pomoc zwiększa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej. Pozwala na przywrócenie i utrzymanie czynności życiowych, do czasu przyjazdu zespołu ratunkowego. Dlatego tak ważne jest, by każdy z nas potrafił udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Energa Wytwarzanie- szkolenie pierwszej pomocy 3.JPG

Od kilku lat Energa Wytwarzanie razem z Państwową Strażą Pożarną w Gdańsku organizuje szkolenia i kursy zarówno dla pracowników biurowych, jak i robotników, obsługujących urządzenia energetyczne. Raz na dwa lata (zgodnie z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej) przeprowadzana jest ewakuacja pracowników z budynku biurowego w Pruszczu Gdańskim, podczas której pracownicy muszą wydostać się z zadymionych pomieszczeń (jest to dym pozorowany, nie stanowiący zagrożenia dla ludzi). Podobne ćwiczenia prowadzone są także w należących do spółki elektrowniach wodnych. 

Niezwykle ważną inicjatywą – przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników Energi Wytwarzanie – był także zakup defibrylatorów. Urządzenia te zostały rozmieszczone w miejscach skupiających większą ilość pracowników, a także, tam gdzie czas przyjazdu ratowników medycznych do osoby poszkodowanej może być wydłużony.

- Pracownicy spółki są w centrum naszych działań. Gdy mówimy o priorytetach biznesowych, czy najważniejszych wyzwaniach w działalności firmy, w domyśle mamy, że pierwszą i najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie jak najlepszych warunków pracy pracownikom – mówi  Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie. – Cieszymy się, że w wyniku współpracy z Państwową Strażą Pożarną udało się doprowadzić do zorganizowania tak potrzebnego przedsięwzięcia jak wspólne ćwiczenia strażaków i energetyków, które miały miejsce naszej spółce.

*  *  * 

Energa Wytwarzanie SA jako lider Linii Biznesowej Wytwarzanie w Grupie Energa, koordynuje działalność Grupy w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, przesyłu i dystrybucji ciepła. Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również paliwa kopalne (węgiel kamienny). Spółki Linii Biznesowej Wytwarzanie eksploatują 47 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne, jedną elektrownię konwencjonalną, cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi