Komunikat prasowywersja do druku

Dziewiąta wyprawa na Planetę Energii wystartowała!

29.03.2019|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

 

Planeta Energii po raz dziewiąty zaprasza uczniów polskich szkół podstawowych do wspólnej zabawy.

Grupa Energa realizuje swój sztandarowy program edukacyjny już od 9 lat. W 2018 roku przeszedł on gruntowną przebudowę. Aby docierać do jak najszerszego grona dzieci, rodziców i nauczycieli, ideę wędrownego miasteczka, odwiedzającego ograniczoną liczbę miejscowości, zastąpiła ogólnodostępna platforma internetowa. Dzieci mogą na niej wziąć udział w interaktywnej przygodzie sympatycznych Energoludków i ekipy ratunkowej z Ziemi, wspólnie poszukujących baterii wiedzy, aby przywrócić Planecie Energii zasilanie utracone w skutek kosmicznej katastrofy. Wszystkiemu towarzyszy konkurs na najciekawsze sprawozdanie z realizacji lekcji o energii oraz działanie dodatkowe, dotyczące jednego ze wskazanych tematów. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, w tym m. in. wizyta dr Tomasza Rożka, ambasadora programu, fizyka i znanego popularyzatora nauki.

O energii elektrycznej w atrakcyjny sposób

Platforma dostępna pod adresem www.planetaenergii.pl oferuje również atrakcyjne materiały dla nauczycieli, m.in. przygotowane w tym roku scenariusze lekcji nauczycielskich na temat energii elektrycznej.

- Nie jest łatwo przekazywać wiedzę na dość abstrakcyjne czy skomplikowane tematy, a do takich niewątpliwie należy energetyka. Praktycznie każdy z nas korzysta z prądu, ale już znacznie mniej osób rozumie, czym on jest, skąd się bierze i na co trzeba zwracać uwagę, aby z niego bezpiecznie korzystać. Moim zdaniem wynika to z faktu, że tej wiedzy nie przekazuje się w szkołach w dostatecznie atrakcyjny sposób, ponieważ sami nauczyciele nie są do poruszania tematów energetycznych dostatecznie przygotowani. Dlatego stworzyliśmy Planetę Energii, aby dostarczyć uczniom, ich rodzicom i pedagogom informacji w taki sposób, aby została dobrze i łatwo przyswojona – tłumaczy dr Tomasz Rożek.

W tym roku organizatorzy chcą szczególną uwagę poświęcić właśnie nauczycielom. Oprócz już dostępnych i zaktualizowanych na okoliczność IX edycji materiałów dostępnych na stronie, mają też niespodziankę – wychowawcy zwycięskich i wyróżnionych klas we wrześniu zostaną zaproszeni do Gdańska na dwudniowe warsztaty pod nazwą „Akademia Planety Energii”.

- Jednym z głównych czynników wpływającym na jakość nauczania jest właściwy przekaz do i odbiór informacji od ucznia. Dlatego podczas warsztatów chcemy podzielić się z nimi praktycznymi metodami atrakcyjnego przekazywania wiedzy o abstrakcyjnych dla dziecka tematach. Oprócz solidnej dawki wiedzy i umiejętności 25 nauczycieli, laureatów nagród głównych i dodatkowych oraz wyróżnień tegorocznej edycji Planety, otrzyma także materiały dydaktyczne i certyfikat ukończenia Akademii Planety Energii – podkreśla dr Rożek.

Przyjazna przestrzeń w Internecie

Odświeżona edycja Planety okazała się w 2018 roku wielkim sukcesem – do konkursu zgłoszono przeszło 250 sprawozdań z przeprowadzonych w ramach konkursu lekcji, spośród których wyróżniono 73 prace, a przede wszystkim wyłoniono troje zwycięzców:

  • kl. IA ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach,
  • kl. IC ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gliwicach
  • kl. IIB ze Szkoły Podstawowej im. Gen Józefa Bema w Suszu

- W konkursie Planety Energii braliśmy udział już po raz trzeci. Bardzo nas zainspirowała nowa formuła, bo od dwóch lat korzystamy z technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach, mamy w klasie tablicę interaktywną i strona Planety Energii dawała nam wiele możliwości do nauki
i dobrej zabawy
– mówi Katarzyna Prus, nauczycielka zwycięskiej klasy z Suszu.

Sama platforma cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem - posiada 11 tys. aktywnych użytkowników.

- Cieszymy się, że poprzez Planetę Energii udało nam się stworzyć w Internecie przestrzeń idącą na przekór pewnym negatywnym tendencjom, jakie kojarzone są z tym medium, przestrzeń wartościową i pełną pozytywnych, pouczających treści. W ten sposób nie tylko przekazujemy zarazem rzetelną i atrakcyjną wiedzę na temat energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii czy bezpiecznego korzystania z prądu. Dajemy jednocześnie dowód, że narzędzia internetowe, bardzo często kojarzone z nienawistnymi komentarzami czy fałszywymi informacjami podawanymi jako obiektywne fakty, mogą służyć dobru, mogą poszerzać wiedzę i kształcić młode pokolenia Polaków. Wierzymy, że platforma Planety Energii jest wzorcem, na którym oprzeć się mogą inne projekty społeczne i edukacyjne – mówi Nikodem Rachoń, Kierownik Wydziału CSR Energi SA.

Na Planecie Energii każdy jest zwycięzcą

Tak, jak rok temu, IX edycji programu towarzyszył będzie konkurs na najciekawsze sprawozdania z lekcji i działania dodatkowe dotyczące jednego z tematów, którym poświęcone są poszczególne krainy wirtualnej Planety Energii (np. oszczędzanie prądu czy elektrośmieci). Organizatorzy nie narzucają żadnych ograniczeń co do formy czy treści prac. Liczy się przede wszystkim kreatywność w przekazywaniu ważnej
i potrzebnej każdemu wiedzy.

Na klasy, które przygotują trzy najlepsze sprawozdania, czekają atrakcyjne nagrody główne: oprócz zaproszeń dla wychowawców klas do udziału w wspomnianej Akademii Planety Energii wręczone zostaną czeki na 10 tys. zł do wykorzystania na cele edukacyjne, lekcja poprowadzona przez dr Tomasza Rożka, zestaw nagród rzeczowych dla każdego z uczniów. Wśród biorących udział w konkursie klas organizatorzy wyłonią też laureatów nagród dodatkowych i wyróżnień.

Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja na platformie Planety Energii, a dla już zarejestrowanych zgłoszenie udziału w konkursie poprzez adres e-mail konkurs@planetaenergii.pl. Warto to zrobić, ponieważ niezależnie od ostatecznych wyników konkursu, każda zarejestrowana klasa, która złoży w terminie sprawozdanie z działań konkursowych, otrzyma nagrody gwarantowane: zestaw atrakcyjnych gadżetów dla każdego dziecka oraz certyfikaty uczestnictwa w programie.

Na rejestrację klas i nadesłanie sprawozdań organizatorzy czekają do 27 maja 2019 roku.

 

 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Popularne tagi