Komunikat prasowywersja do druku

Raport CSR Grupy Energa – „Nasza odpowiedzialność 2018”

15.03.2019|Grupa ENERGA

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za pracowników, klientów, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Te właśnie aspekty poruszone zostały raporcie CSR Grupy Energa – „Nasza odpowiedzialność 2018”. 

Grupa Energa jako jedyna spółka energetyczna w Polsce wydała raport CSR wraz ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2018 rok, wypełniając tym samym obowiązek raportowania informacji niefinansowych, wynikający z Ustawy o rachunkowości.

Historia raportowania niefinansowego ma w Grupie Energa długoletnią tradycję. Raporty CSR nasza Grupa przygotowuje już od kilku lat, mimo że dopiero w roku ubiegłym obowiązek raportowania niefinansowego jest wymagany Ustawą o rachunkowości. Wszystko dlatego, że działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu są dla nas niezwykle ważne. Uważamy, że spółki skarbu państwa powinny wytyczać standardy w prowadzeniu biznesu z poszanowaniem interesów i wartości wspólnot, wśród których funkcjonują  – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. Prezes Zarządu Energi SA.

W powstanie raportu „Nasza odpowiedzialność 2018” zaangażowanych było wielu pracowników całej Grupy – koordynatorów CSR w spółkach oraz osób raportujących informacje z poszczególnych obszarów merytorycznych, którym Wydział CSR chciałby szczególnie podziękować za zaangażowanie i profesjonalne podejście do swoich obowiązków – dodaje Nikodem Rachoń, kierownik Wydziału CSR Energi SA.

Rok 2018 był dla Grupy Energa rokiem wielu pozytywnych zmian w zakresie społecznej odpowiedzi biznesu. Zakończony został proces wdrożenia optymalnej struktury Grupy Energa, dzięki któremu o połowę zredukowano liczbę spółek i obniżono koszty administracyjne, nie zmniejszając przy tym liczby pracowników. W 2018 roku udało się także zakończyć wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego EMAS we wszystkich spółkach Grupy Energa.

To dla nas ogromny sukces – Energa jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce, która objęła tą ważną certyfikacją tak dużą liczbę spółek. Ponadto w podsumowaniu roku 2018 możemy pochwalić się również szeregiem proekologicznych inwestycji na całym obszarze naszej działalności – zaznacza Grzegorz Ksepko, wiceprezes ds. korporacyjnych Zarządu Energi SA.

W raporcie „Nasza odpowiedzialność 2018” Grupa Energa rozliczyła cele postawione sobie w raporcie „Nasza odpowiedzialność 2017” i wyznacza priorytety na rok 2019 we wszystkich kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu: pracowniczym, klienckim, środowiskowym i społecznym. A wszystko ze świadomością dobrze spożytkowanego roku.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi