Komunikat prasowywersja do druku

Energa stawia na dialog społeczny

09.01.2019|Grupa ENERGA

W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się w środę Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Wzięła w nim udział Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Energi SA.

Zespoły trójstronne działają pod egidą Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mają one za zadanie prowadzenie dialogu oraz wypracowanie wspólnych interesów w danej branży, ważnych z punktu widzenia polityki państwa, pracodawców i pracowników.

Uczestnicy środowego spotkania dyskutowali m.in. na temat Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, a także o standardach w energetyce.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi