Komunikat prasowywersja do druku

Klaudiusz Pobudzin dyrektorem Biura Prasowego Grupy Energa

04.01.2019|Grupa ENERGA

Zarząd Energa S.A. planuje stworzenie nowoczesnego systemu komunikacji z mediami i klientami. Zadanie to powierzył Klaudiuszowi Pobudzinowi, którego powołał na dyrektora Biura Prasowego.

Klaudiusz Pobudzin to wieloletni dziennikarz i doświadczony menadżer medialny. Współtworzył telewizję Trwam, zarządzał między innymi Teleexpressem i Telewizyjną Agencją Informacyjną w TVP. Ma za zadanie zbudować nowoczesny system komunikacji z odbiorcami energii. Grupa Energa chce nie tylko wykorzystywać tradycyjne media. Planuje też stworzenie własnej platformy informacyjnej w internecie, dzięki której będzie mogła prowadzić skuteczną politykę informacyjną i utrzymywać stały kontakt z klientami. Będzie ona też narzędziem komunikacji wewnętrznej w firmie.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi