Energa na plusie w aukcjach rynku mocy

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

W dniach 15 listopada i 5 grudnia br. miały miejsce aukcje główne rynku mocy. Grupa Energa zakontraktowała w trakcie pierwszej aukcji 977 MW, a podczas drugiej 240 MW obowiązku mocowego . Cena zamknięcia pierwszej aukcji rynku mocy wyniosła 240,32 zł/kW/rok, a drugiej 198,00 zł/kW/rok. Przedstawiciele Grupy Energa pozytywnie oceniają wyniki aukcji.

Obowiązek mocowy i szacowane przychody po pierwszej i drugiej aukcji

Proces przygotowania do udziału w pierwszej i drugiej aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw w 2021 r. oraz 2022 r. zakończył się powodzeniem. Świadczą o tym zarówno sam start, jak i zakontraktowanie przez Grupę Energa 977 MW obowiązku mocowego na 2021 r. z czego 585 MW zostało zakontraktowanych dla modernizowanych bloków Elektrowni Ostrołęka - umowa mocowa wynosi 5 lat. Pozostałe 392 MW to obiekty istniejące oraz jednostki redukcji zapotrzebowania, dla których umowa mocowa obowiązuje przez rok. 

Udział w zakontraktowanych mocach obiektów wytwórczych z poszczególnych źródeł wygląda następująco: 585 MW z elektrowni opalanych węglem kamiennym, 240 MW z elektrowni wodnych i szczytowo-pompowej oraz 152 MW - z usług DSR (realizowanych przez spółkę Enspirion).

Przy cenie zamknięcia 240,32 zł/kW/rok przychody w latach 2021-2025 wyniosą 797 mln zł. W tym 703 mln zł z jednostek modernizowanych i 94 mln zł z tych już istniejących (czyli tylko w 2021 r.) Wartości te zwaloryzowane zostaną inflacją. 

Elektrownia Wodna w Borowie - zdjęcie z lotu_Fot_Energa.jpg

Elektrownia Wodna w Borowie

W przypadku drugiej aukcji zakontraktowanych zostało 240 MW hydrozespołów istniejących oraz 202 MW w DSR. Przy osiągniętej cenie zamknięcia 198,00 zł/kW/rok przychody w 2022 roku określono na kwotę 87,5 mln zł.  W kolejnej trzeciej aukcji, zaplanowanej na 21 grudnia br., spółki Grupy Energa będą również kontraktować moce wszystkich swoich obiektów wytwórczych, uprawnionych do startu w tejże aukcji. W aukcji będą także kontraktowane moce nowego bloku w Ostrołęce.

Przygotowania do certyfikacji i aukcji głównej

Przygotowanie zarówno do certyfikacji ogólnej, jak również udziału w aukcji rynku mocy, wymagało sporych nakładów pracy, m.in. celem przeglądu obiektów wytwórczych pod kątem spełnienia wymogów do certyfikacji. 

- Przeprowadziliśmy pełny przegląd obiektów. Pozwoliło nam to stwierdzić, czy będziemy mieć odpowiednie układy pomiarowo-rozliczeniowe, które są niezbędne do udziału w aukcjach. Należy podkreślić, że w większości naszych obiektów wytwórczych mamy takie układy. A tam gdzie jeszcze wymagana jest zmiana, to do końca 2019 r. zostaną zamontowane nowe, spełniające wymogi rynku mocy – mówi Adam Galanek, wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. - Warto dodać, że dotychczas układy pozwalające na pomiar danych w systemie dobowo-godzinowym nie były konieczne. Jednakże wyposażenie pozostałych jednostek wytwórczych w wymienione urządzenia nie stanowi dla nas problemu.

Oprócz sprawdzenia układów pomiarowo-rozliczeniowych, przeprowadzono również kompleksowy przegląd hydrozespołów biorących udział w aukcji. Poza sprawdzeniem kwestii technicznych obiektów wytwórczych, analizowano również udział w aukcji pod kątem finansowym. W oparciu o przygotowane i przeanalizowane dane ekonomiczne możliwe było określenie ceny wyjścia, niezbędnej do określenia strategii udziału w aukcji.

Przygotowania, analizy i badania miały na celu dostarczenie najważniejszej informacji z punktu widzenia przygotowania strategii udziału w aukcji. Mowa tu o znalezieniu optymalnej wartości mocy (niezbędnej do certyfikacji) i ceny do zakontraktowania w trakcie aukcji głównej. 

- Znalezienie optymalnej wartości mocy do zakontraktowania podczas aukcji rynku mocy w instalacjach OZE stanowi spore wyzwanie. Z jednej strony, zadeklarowanie większej wartości nakłada obowiązek utrzymania większej rezerwy mocy w 2021 i 2022 r., ale jednocześnie zapewnia jasno określony i pewny przychód w zakontraktowanym okresie – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energi Wytwarzanie SA. - Dopiero po 2021 i 2022 roku będziemy w stanie w pełni zweryfikować przyjętą strategię. Przeprowadziliśmy szczegółowe analizy i na ich podstawie wybraliśmy optymalny wariant uwzględniając możliwości techniczne naszych obiektów wytwórczych.

Elektrownia wodna we Włocławku (4).jpg

Elektrownia Wodna we Włocławku.

Obecnie obiekty pracują z mocami  niższymi niż zadeklarowane, co wynika przede wszystkim z niskiego stanu wód. Przystępując do rynku mocy spółki Grupy Energa uwzględniły ten fakt. Energa Wytwarzanie, eksploatująca elektrownie wodne, tak prowadzi gospodarkę wodną, aby mieć w każdej chwili rezerwę, która umożliwi dostarczenie zadeklarowanego wolumenu mocy.

Udział w aukcji testowej

Enspirion DSR.jpg

Zanim Grupa Energa wzięła udział w aukcjach głównych rynku mocy, najpierw uczestniczyła w aukcji testowej. Pozwoliło to na przetestowanie właściwości platformy aukcyjnej oraz identyfikację problemów, które mogły pojawić się w trakcie właściwego procesu. Pracownicy spółek wytwarzających energię oraz Enspiriona (DSR)  prowadzili między innymi symulacje określenia ceny wyjścia, modyfikacji ceny wyjścia, czy próby wyjścia z aukcji. To pozwoliło na praktyczne sprawdzenie obsługi platformy aukcyjnej.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem