Energa po raz piąty w Respect Index

Energa po raz piąty w Respect Index

Należy do:

Firmy odpowiedzialne społecznie zostały docenione w 12-tej edycji projektu Respect Index, w skład którego wchodzą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, spełniające szereg, sprawdzanych w szczegółowej, trzyetapowej weryfikacji, kryteriów. Wśród nich już po raz piąty Grupa Energa.

Giełda Papierów Wartościowych publikację Respect Index, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, rozpoczęła w 2009 r. W tym wyjątkowym indeksie Grupa Energa znalazła się już po raz piąty z rzędu. Gdański gigant elektroenergetyczny został doceniony za najlepsze standardy zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Do Respect Index trafiają firmy działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem i poszanowaniem czynników społecznych, pracowniczych oraz ekologicznych. Indeks Giełdy Papierów Wartościowych wyróżnia spółki o najwyższej płynności za ich atrakcyjność inwestycyjną, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Respect Index jest indeksem giełdowym, który stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

Wyróżnienie Respect Index przyznawane jest firmom nie tylko z uwzględnieniem dochodów z tytułu dywidend, praw poboru oraz płynności akcji spółek. Brana jest pod uwagę również dojrzałość spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Weryfikacji podlegają czynniki środowiskowe i społeczne, czyli właśnie te, które dla Grupy Energa są niezwykle ważne. Wierzymy, że odpowiedzialne firmy muszą mieć świadomość wpływu, jaki wywierają na swoje otoczenie – na swoich pracowników, lokalne społeczności i środowisko – mówi Grzegorz Ksepko, wiceprezes zarządu Energi SA ds. korporacyjnych.

– Obecność w gronie spółek należących do Respect Index jest dla nas zaszczytem. Inwestorzy spółki Energa SA coraz większą wagę, oprócz strategii i osiąganych wyników finansowych, przywiązują do działań instytucji dotyczących koncepcji i metod zarządzania opartych na społecznej odpowiedzialności, które uwzględniają czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze. Przyznany certyfikat jest docenieniem zaangażowania i pracy, jaką wykonujemy na rzecz środowiska i naszych interesariuszy – powiedział Aleksander Korsak, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich.

Grupa Energa w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index)

Spółki, które pretendują do znalezienia się w gronie Respect Index są wcześniej szczegółowo weryfikowane przez giełdę oraz niezależnego audytora. Kwalifikacja spółek do indeksu przebiega trójetapowo. Pierwszy etap ma na celu wyłonienie firm o najwyższej płynności, czyli tych, które znajdują się w portfelach indeksów: WIG20, mWIG40 i sWIG80. W dalszej kolejności sprawdzane jest to, czy dana spółka przestrzega ładu korporacyjnego oraz poziomu komunikacji i interakcji z interesariuszami. Ostatnia faza badania to ocena poziomu i stopnia kompleksowości działań podejmowanych przez spółki i adresowanych do grona ich interesariuszy, które stanowią wyraz ich szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem