Komunikat prasowywersja do druku

Energa wspiera Leśne Gospodarstwa Węglowe

23.10.2018|Grupa ENERGA

Grupa Energa była jednym z pięciorga uczestników pierwszej w historii aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW), organizowanej przez Lasy Państwowe. Gdański gigant elektroenergetyczny, realizując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, kupił łącznie 2 tys. certyfikatów.

Certyfikaty Jednostek Dwutlenku Węgla są jednym z elementów realizowanego przez Lasy Państwowe programu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Obejmuje on 12 tys. ha polskich terenów zalesionych, które zgodnie z założeniami projektu mają w naturalny sposób pochłaniać dwutlenek węgla, najważniejszy gaz odpowiedzialny za tzw. efekt cieplarniany. Będące integralną częścią projektu badania wskazują, że w ciągu 30 lat lasy wchodzące w skład gospodarstw węglowych przyczynią się do redukcji emisji CO2 o 1 mln ton. Osiągnięte to zostanie dzięki działaniom wykraczającym poza zrównoważoną gospodarkę leśną (np. zalesianie). Na terenach objętych projektem leśnicy zwiększają udział odnowień naturalnych, zapobiegają nadmiernemu uszkadzaniu powierzchni gleby i wprowadzają gatunki szybkorosnące.

- Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. To nie tylko powód do dumy, ale też zobowiązanie do szczególnej troski o ochronę środowiska naturalnego. W inicjatywę Lasów Państwowych zaangażowaliśmy się więc bez wahania, nie tylko ze względu na proekologiczny charakter inicjatywy Leśnych Gospodarstw Węglowych, ale przede wszystkim na innowacyjność tego przedsięwzięcia – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa zarządu Energi.

Inicjatywa Lasów Państwowych ma charakter unikatowy w skali nie tylko Europy, ale i świata – jak dotąd jeszcze nikt w systemowy sposób nie wykorzystywał naturalnego zasobu leśnego kraju do walki ze zmianami klimatycznymi.

Przedsięwzięciu Leśnych Gospodarstw Węglowych nadano też wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu, organizując aukcję, w ramach której już zredukowaną przez lasy emisję sprzedawano w formie specjalnych certyfikatów Jednostek Dwutlenku Węgla. Uczestnicy aukcji mogą następnie wskazać jeden z osiemnastu realizowanych przez polskie nadleśnictwa projektów, które zostaną dofinansowane zyskami ze sprzedaży JDW.

Poza Energą udział w aukcji wzięły też: Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź, Budimex i Grupa LOTOS. Grupa Energa nabyła łącznie 2 tys. certyfikatów Jednostek Dwutlenku Węgla.

Ogłoszenie wyników pierwszej aukcji JDW i uroczyste wręczenie certyfikatów było jednym z wydarzeń inicjujących tegoroczną edycję Targów Pol-Eco System w Poznaniu.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Popularne tagi