Komunikat prasowywersja do druku

Podsumowanie Dnia Inwestora Indywidualnego z Energą

12.10.2018|Grupa ENERGA

Grupa Energa wraz ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych zaprosiła inwestorów indywidualnych na spotkanie z przedstawicielami zarządu i spółek zależnych. Dzięki temu, akcjonariusze poznali bliżej codzienną działalność firmy.

Dzień z Inwestorami Indywidualnymi rozpoczął się od prezentacji działalności i planów strategicznych Grupy przez przedstawicieli zarządu i spółek zależnych. Po prezentacjach, nastąpił czas na panel „pytania i odpowiedzi”. W trakcie spotkania akcjonariusze mogli uzyskać informacje na nurtujące ich kwestie, dotyczące działalności Grupy. Po części oficjalnej zainteresowani, którzy nie chcieli zabierać głosu w trakcie panelu, mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami spółek w kuluarach.

- Spotkaliśmy się w siedzibie Energi Operatora, który jest szczególnie istotny dla Grupy i jej inwestorów. Wiodącą działalnością spółki jest dystrybucja energii elektrycznej. Linia Biznesowa Dystrybucji to znakomita część naszej EBITDA. W pierwszym półroczu 2018 roku stanowiła 85% całej Grupy. Spotkania z akcjonariuszami pozwalają poszerzyć ich wiedzę na temat codziennej działalności spółki oraz zapoznać się z jej planami strategicznymi. Bezpośredni kontakt z inwestorami indywidualnymi to dla Grupy Energa możliwość zaprezentowania profilu działalności firmy, osiągniętych wyników finansowych oraz planów na przyszłość – mówi Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Inwestorzy, w trakcie dedykowanego im dnia, mogli również skorzystać z przejażdżki rowerami oraz samochodami elektrycznymi Grupy Energa. Zaprezentowane zostały także animacje makiet elektrowni, przedstawiające produkcję energii elektrycznej z różnych źródeł. Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania było zwiedzanie liczącej ponad sto lat małej elektrowni wodnej w Straszynie. Wybudowano ją w październiku 1910 roku, jako pierwszą siłownię na rzece Raduni.

Obiekt hydrotechniczny jest źródłem energii oraz pełni funkcję zapory i zbiornika przeciwpowodziowego. Siłownia w Straszynie reguluje gospodarkę wód powierzchniowych i podziemnych w okolicy oraz poprawia jakość wody.

 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Popularne tagi