Komunikat prasowywersja do druku

Pracownicy polskich sektorów energii uhonorowani w 100-lecie Niepodległości

28.09.2018|Grupa ENERGA

Jubileusz odzyskania przez Polskę Niepodległości to doskonała okazja do podkreślenia roli osób, które z zaangażowaniem, profesjonalizmem i ogromną wiedzą przekazywaną często z pokolenia na pokolenie, dbają o bezpieczeństwo, rozwój i niezależność naszego kraju. Ich służba związana z wydobyciem, wytwarzaniem i dostarczaniem energii została uhonorowana 27 września podczas uroczystości „Polska energia w 100-lecie Niepodległości”.

Uroczystość „Polska energia w 100-lecie Niepodległości” to wyjątkowe wydarzenie – po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich sektorów związanych z wydobyciem, dystrybucją i przesyłem energii zgromadzili się w jednym miejscu, aby uhonorować pracę ludzi, profesjonalistów, którzy niezmiennie od wielu lat przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki. Dziś spotykają się ludzie, którym wszyscy zawdzięczamy przede wszystkim to, że mamy stabilny dostęp do energii elektrycznej i ciepła. Zgromadzeni z nami przedstawiciele całego sektora codzienną służbą dbają o nas i nasze bezpieczeństwo energetyczne – mówił o uroczystości Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.pkee2.jpg

Polski sektor energii powstał od podstaw 100 lat temu. Od samego początku jego największym kapitałem byli ludzie. Podobnie w dzisiejszych czasach, pracownicy sektora energii i paliw, często z narażeniem zdrowia, zapewniają jakość życia społeczeństwu i rozwój gospodarki, od małych i średnich przedsiębiorstw po ogromne fabryki czy zakłady produkcyjne.

Uroczystość „Polska energia w 100-lecie Niepodległości” zorganizowana została pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Energii, Marszałków Sejmu oraz Senatu przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Gośćmi wydarzenia byli Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski, pracownicy i przedstawiciele branż związanych z wydobyciem, wytwarzaniem i dostarczaniem energii do polskich domów, miejsc pracy, środków komunikacji. Wybitni pracownicy sektora otrzymali państwowe odznaczenia w uznaniu szczególnych zasług, nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Minister Krzysztof Tchórzewski wręczył z kolei odznaczenia resortowe „Za zasługi dla rozwoju energetyki”, „Zasłużony dla górnictwa” i „Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego”.

Wydarzenie było również okazją do dyskusji nad zagadnieniem edukacji w sektorach energii. Kształcenie przyszłych kadr to jedno z podstawowych wyzwań, przed którym stoi branża. Nieprzypadkowo wydarzenie zorganizowano na terenie Politechniki Warszawskiej – miejscu, które jest określane kuźnią kadr i kształci przyszłe pokolenia specjalistów odpowiedzialnych za rozwój polskiego i europejskiego sektora energii. Poza programami dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, istotne znaczenie ma również wypracowanie skutecznych metod przekazywania specjalistycznej wiedzy branżowej już na wcześniejszych etapach edukacji.

Dzisiaj brakuje nam młodych specjalistów, szczególnie z obszaru techniczno-inżynieryjnego. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw, których celem jest rozwój edukacji nowych kadr w energetyce, szczególnie na poziomie szkół technicznych i branżowych. Wspieramy tworzenie klas o profilach technik elektryk bądź technik energetyk co przełoży się nie tylko na funkcjonowanie sektora, ale również na życie zwykłych ludzi – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Wspólnie z Ministerstwem Energii działają polskie spółki energetyczne, które tworzą programy stypendialne, pomagają w tworzeniu sprofilowanych klas i doposażają szkolne laboratoria.

W uroczystości wzięło udział ponad 500 osób. Najważniejszymi gośćmi wydarzenia byli pracownicy sektora energii, uhonorowani za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w pracę. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli rządu oraz największych polskich spółek skupionych w PKEE – PGE S.A., TAURON Polska Energia S.A., Enea S.A., Energa S.A., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Grupa Górnicza, Węglokoks S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PERN S.A., PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., Grupa Lotos S.A. i Grupa Azoty S.A. Podobne wydarzenie planowane jest w kolejnych latach.

O PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Dzięki zaangażowaniu PKEE, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii. Opiniotwórcza działalność PKEE oraz współpraca z administracją publiczną pozwala kształtować racjonalne i sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi branży otoczenie regulacyjne. Stowarzyszenie stanowi także ważne forum dyskusji o energetyce.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi