Komunikat prasowywersja do druku

Nasza Odpowiedzialność 2017 - Energa w Konkursie Raporty Społeczne

27.08.2018|Grupa ENERGA

Grupa Energa już po raz siódmy bierze udział w Konkursie na najlepszy Raport Społeczny. O przyznaniu nagród zadecyduje niezależne jury, dziennikarze oraz internauci. Głosowanie trwa do 17 września.

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości oraz zaangażowania interesariuszy w kształtowanie dobrych wzorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i raportowania na polskim rynku. Do konkursu zgłaszane są raporty zintegrowane oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych. Ideą plebiscytu jest wyróżnienie przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność z uwzględnieniem interesu środowiska i społeczeństwa oraz wiarygodnie potrafią przedstawić dokonania firmy w publikowanych raportach.

Raport Energi oficjalnie przedstawiony

Grupa Energa przygotowuje raporty CSR od 2012 roku. „Nasza Odpowiedzialność 2017” spełnia standardy GRI G4 oraz wymogi Ustawy o rachunkowości w zakresie raportowania informacji niefinansowych. Wyróżniającym elementem tegorocznego sprawozdania jest raportowanie aspektów energetycznych, tj. zużycia paliw i energii. Doceniony w niezależnym badaniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Narodowej Agencji Poszanowania Energii, został uznany za jeden z lepszych w Polsce w sektorze spółek energetycznych. 27 sierpnia w mediach społecznościowych organizatora konkursu został zaprezentowany raport spółki Energa.

- Siódmy Raport wydany przez Grupę Energa, pozwala rzetelnie prześledzić zmiany, jakie na przestrzeni lat przeszła spółka. Podchodzimy kompleksowo do informowania interesariuszy o realizacji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport CSR obejmuje wszystkie spółki Grupy. Poruszamy w nim nie tylko aspekty społeczne i środowiskowe, ale również opisujemy wiele podejmowanych przez nas lokalnych inicjatyw oraz nasze zaangażowanie w rozwój najmłodszych. Dzięki przejrzystemu raportowaniu wpływu Grupy Energa na otoczenie, budujemy więzi społeczne – mówi Adam Kasprzyk, Rzecznik Prasowy Grupy Energa.

Energa w Konkursie Raporty Społeczne 2018.png

W tegorocznej edycji ocenie podlega 49 publikacji, w tym 22 debiuty, 12 raportów zintegrowanych oraz 4 raporty instytucji pozabiznesowych. Nagrody w konkursie za najlepiej sporządzone raporty CSR przyznawane są przez niezależne jury, dziennikarzy oraz internautów. Głos można oddać na trzy publikacje na stronie Konkursu Raporty Społeczne 2018. W formularzu należy wpisać adres e-mail, określić grupę interesariuszy oraz potwierdzić udział w głosowaniu, klikając w link w wiadomości przesłanej na podany adres. Głosowanie potrwa do 17 września.

Ogłoszenie nagrody we wszystkich kategoriach odbędzie się na początku października. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Popularne tagi