Komunikat prasowywersja do druku

Energa wprowadziła mechanizm split payment

04.07.2018|Grupa ENERGA

Od początku lipca 2018 r. płatności dokonywane przez spółki Grupy Energa na podstawie faktur VAT otrzymywanych od dostawców będących podatnikami VAT dokonywane są przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

W ramach rozliczenia w modelu split payment kwota VAT trafiać będzie na dedykowany rachunek VAT kontrahenta, a pozostała część na rachunek rozliczeniowy.

Spółki Grupy Energa doceniają korzyści z zastosowania split payment, w tym przede wszystkim możliwość wykazania w ten sposób należytej staranności w rozliczeniach z kontrahentami, wyłączenie zastosowania sankcji i solidarnej odpowiedzialności w VAT oraz możliwość skorzystania z 25-dniowego terminu zwrotu podatku na rachunek VAT.

 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Popularne tagi