Komunikat prasowywersja do druku

Pozytywna Energ(i)a dookoła świata

11.05.2018|Grupa ENERGA

Organy w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku zyskają nowe brzmienie, a dzieci z Kapszagaju spełniły swoje marzenia o nowym boisku do gry w piłkę. Wszystko dzięki wsparciu Fundacji Energa.

Mieszkańcy Trójmiasta mają powód do dumy. Fundacja Energa wsparła prace renowacyjne organów Martena Friese w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku. Remont trwa już ponad 10 lat, a dzięki Fundacji zostanie ukończony w jubileuszowym roku 400-lecia instrumentu. Uroczystość z tej okazji odbędzie się już 3 czerwca. Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję, by posłuchać wszystkich 46 głosów organów.

elementy organów z kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku

Czy chodzi o Polskę i Pomorze, czy też inne kraje, Fundacja Energa dociera tam, gdzie są potrzebujący. Jej pracownicy przynieśli pomoc podopiecznym parafialnego domu dziecka w miejscowości Kapszagaj w Kazachstanie. Ośrodek prowadzony przez polskich misjonarzy, na czele z ks. Arturem Zarasiem, udziela pomocy sierotom różnego pochodzenia, w tym Polakom. Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny jest jedyną taka instytucją działającą na terenie całego Kazachstanu.

boisko w Kapszagaju przed modernizacją.JPG

boisko w Kapszagaju w trakcie prac.jpeg

Obecnie w siedmiu budynkach ośrodka mieszka 62 dzieci. Od teraz mogą poszczycić się własnym boiskiem z profesjonalną murawą. Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie mogą wychodzić na ulice miasta, dlatego boisko ufundowane przez Fundację Energa jest jedynym miejscem, gdzie mogą zaczerpnąć świeżego powietrza.

– Dla nas nie liczy się odległość. Jako Fundacja Energa od zawsze wspieramy inicjatywy społeczne. Staramy się pomagać potrzebującym niezależnie od dystansu, jaki nas dzieli. – mówi Leszek Urba, prezes Fundacji Energa.

Ze względów religijnych państwo kazachskie nie zapewnia podopiecznym domu dziecka żadnego dofinansowania. Przytułek dla dzieci jest utrzymywany tylko i wyłącznie ze środków przekazywanych przez ludzi dobrej woli. Dlatego pomoc ze strony Fundacji Energa była niezwykle cenna.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi