Grupa Energa wypracowała dobre wyniki za I kwartał

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa Energa w I kwartale 2018 r. wypracowała lepsze niż rok wcześniej wyniki finansowe; EBITDA Grupy urosła do 626 mln zł z 601 mln zł rok wcześniej, wynika z szacunkowych danych finansowych i operacyjnych. Na wysokim  poziomie utrzymała się EBITDA kluczowej Linii Biznesowej Dystrybucja. Wyższą EBITDA zanotowano w Linii Sprzedaż, a Linia Wytwarzanie utrzymała poziom z ubiegłego roku.

W przypadku największej Linii Biznesowej Dystrybucja szacunkowy zysk operacyjny powiększony o amortyzację w okresie styczeń-marzec 2018 wyniósł 509 mln zł w porównaniu do 530 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

Linia Biznesowa Wytwarzanie powtórzyła wynik analogicznego okresu minionego roku. Szacunkowa EBITDA tej Linii wyniosła 103 mln zł.

Znacząco urosła EBITDA w Linii Biznesowej Sprzedaż, według szacunków sięgnęła 53 mln zł, wobec 10 mln zł ujemnej EBITDA rok wcześniej.

Grupa odnotowała również wzrost wolumenu produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w ujęciu rok do roku.

- Pozytywne wyniki pierwszego kwartału są dobrym fundamentem do osiągnięcia zaplanowanych na ten rok rezultatów i realizacji założonych inwestycji.  Z zadowoleniem przyjmujemy wyniki w Dystrybucji, tym bardziej, że trwa zakrojony na szeroką skalę program inwestycyjny w tym obszarze. Zapewni on nam mocne podstawy wzrostu EBITDA na kolejne lata. Warto zwrócić uwagę, że umiejętne wykorzystanie lepszych warunków zewnętrznych pozwoliło Enerdze osiągnąć dobre wyniki w Liniach Biznesowych Wytwarzanie i Sprzedaż - ocenia Jacek Kościelniak, wiceprezes Zarządu Energi ds. Finansowych. 

Kolejne miesiące i kwartały to dla Energi czas dalszej konsekwentnej realizacji projektu Ostrołęka C oraz projektów w Dystrybucji, ale też w obszarze OZE, elektromobilności czy poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które wzbogacą ofertę dla ponad 3 mln naszych klientów.– zapowiada Jacek Kościelniak. 

Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych

 

I kw. 2018

I kw. 2017

EBITDA Grupa [mln zł]

626

601

EBITDA Dystrybucja

509

530

EBITDA Wytwarzanie

103

104

EBITDA Sprzedaż

53

-10

Produkcja energii brutto Grupa [GWh]

1 039

1 023

Dystrybucja energii Grupa [GWh]

5 856

5 623

Sprzedaż detaliczna energii Grupa [GWh]

5 244

5 094

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowany raport kwartał za I kwartał 2018 rok Grupa Energa opublikuje 10 maja.

 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem