Fitch podtrzymał pozytywny rating Energi

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe Energi na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną, a także ocenę na poziomie „BB+” dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych. 

Swoją ocenę Fitch uzasadnił dominującym udziałem Linii Biznesowej Dystrybucja w łącznych, planowanych nakładach inwestycyjnych oraz w EBITDA Grupy. Ogranicza to, zdaniem Agencji, ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych w porównaniu z wytwarzaniem konwencjonalnym. Jednocześnie Fitch wskazuje, iż ryzyko biznesowe związane z projektem Elektrownia Ostrołęka C, jest ograniczane poprzez m.in. partnerstwo strategiczne przy realizacji projektu, udział dodatkowych inwestorów finansowych oraz wprowadzenie Rynku Mocy w Polsce. Fitch w swoim raporcie ocenia, że zadłużenie Energi SA pozostaje poniżej maksymalnego dopuszczalnego dla ratingu „BBB” poziomu w analizowanym przez Agencję okresie 2018-2022.

- To kolejny, po pozytywnych rekomendacjach analityków i dobrych rocznych wynikach finansowych, sygnał dla rynku, że jesteśmy firmą skutecznie realizującą założone cele - mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Zarządu Energa SA. - Wypracowana wiarygodność ułatwia nam pozyskiwanie atrakcyjnego finansowania i realizację strategicznych projektów – dodaje Jacek Kościelniak, wiceprezes Zarządu ds. finansowych.

Energa podlega corocznej ocenie wiarygodności kredytowej dokonywanej przez agencje Fitch Ratings od 2011 roku, czyli od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W połowie marca Energa podsumowała bardzo udany 2017 rok. EBITDA Grupy wzrosła do 2,160 mld zł - to wynik o 133 mln wyższy niż w 2016 roku. Przychody wzrosły o 353 mln zł do 10,534 mld zł. Natomiast wynik netto wyniósł 789 mln zł, aż o 642 mln zł więcej niż w 2016 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,4 mld zł, z czego najwięcej, ponad 1,2 mld zł, Energa wydała na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. Dzięki temu Grupa m.in. przyłączyła blisko 52 tys. nowych klientów (ma ich już ponad 3 mln),  wybudowała i zmodernizowała 3 718 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączyła do sieci 32 MW nowych źródeł OZE. Dodatkowo, Energa pozyskała na dogodnych warunkach 250 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na modernizacje sieci dystrybucyjnych. 

Strategia Grupy na lata 2016-2025 zakłada łączną wartość planowanych nakładów inwestycyjnych na poziomie ponad 20 mld zł. Zgodnie z założeniami, większość nakładów zostanie poniesionych w Linii Biznesowej Dystrybucji na budowę wartości regulacyjnej aktywów oraz dotrzymanie wymogów jakościowych pracy OSD. W Segmencie Wytwarzania realizowane będą inwestycje związane z modernizacją aktywów oraz budową nowych mocy. Pozostałe nakłady inwestycyjne przeznaczone zostaną m.in. na działalność Linii Biznesowej Sprzedaży związaną z obsługą klientów oraz rozwojem nowych obszarów aktywności biznesowej. 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem