Komunikat prasowywersja do druku

Energa dumna ze współpracy ze strażakami

06.03.2018|Grupa ENERGA

Grupa Energa wiele zawdzięcza ofiarnej pomocy Państwowej Straży Pożarnej, dlatego z dumą uczestniczyła w Gdańsku w uroczystym przekazaniu sprzętu. Nowe narzędzia i pojazdy zostały zakupione dzięki finansowemu wsparciu darczyńców, w tym gdańskiego giganta elektroenergetycznego.

W ubiegłym roku spółki Grupy Energa, Obrót i Operator, przekazały na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku łącznie przeszło 200 tys. zł wsparcia na zakup sprzętu. Dzięki tym środkom 32 jednostki strażackie na terenie całego wojewódzka pomorskiego, w tym liczne Ochotnicze Straże Pożarne, pozyskały nowe wozy bojowe czy motorówki, a także inne narzędzia niezbędne do ratowania ludzkiego życia.

Reprezentanci zarządów obu spółek, Piotr Dorawa (prezes zarządu Energi Operatora) oraz Jarosław Wittstock (wiceprezes zarządu Energi Obrotu), uczestniczyli w uroczystym przekazaniu nowych pojazdów i sprzętu, które odbyło się na gdańskim Targu Węglowym.

- Pomoc straży pożarnej po zeszłorocznych kataklizmach pogodowych, przede wszystkim po przejściu sierpniowych wichur, była dla nas bezcenna. Nasi monterzy przy usuwaniu skutków nawałnic stanęliby przed znacznie większymi wyzwaniami, gdyby nie strażacy, którzy np. usuwali powalone drzewa na leśnych odcinkach. Na bohaterów z PSP i OSP zawsze można liczyć, dlatego z radością odwdzięczamy się im, zapewniając dostęp do nowego sprzętu, aby wiernie służył w kolejnych działaniach – zaznaczają obaj prezesi.

Na znak doskonałej współpracy w godzinach próby i udzielonego nawzajem wsparcia Piotr Dorawa i Jarosław Wittstock przekazali na ręce strażaków z komendy wojewódzkiej pamiątkowe czeki.

- Postawa odpowiedzialnego pracodawcy bliska jest roli pomocnego sąsiada wobec zagrożeń i wyzwań stojących przed cała wspólnotą. Dodam, że ten rodzaj partnerstwa stanowi tradycję i fundament ochrony przeciwpożarowej. Dlatego pomoc strażom pożarnym świadczona przez kluczowe podmioty bezpieczeństwa energetycznego Polski jest nie tylko realizacją zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz koncepcyjnej polityki dobroczynności. Działania takich spółek, jak Grupa Energa, są czymś znacznie więcej, znakomitym przykładem dobrego myślenia o współczesnym bezpieczeństwie – podkreślał podczas uroczystości gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród jednostek, do których trafiło wsparcie z Grupy Energa, znalazły się m.in. komenda powiatowa PSP w Wejherowie oraz OSP w Lipnicy, Żukowie czy Dziemianach.

 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Popularne tagi