Komunikat prasowywersja do druku

Energa kontynuuje rozwój. Przygotowuje się do inwestycji w sieci

15.02.2018|Grupa ENERGA

Grupa Energa uczyniła kolejny krok na drodze ku modernizacji swoich linii elektroenergetycznych. Umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przybliża gdańskiego giganta coraz bardziej do rozpoczęcia nowych, kluczowych przedsięwzięć.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA zgodziło się dziś na zakup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną, Energa Operator. Tej ostatniej pozwoli to sfinansować program inwestycyjny ustalony na lata 2017-2019, obejmujący przede wszystkim kluczową modernizację sieci elektroenergetycznych. Głównym celem inwestycji jest ograniczenie strat sieciowych, podniesienie parametrów jakościowych przesyłanej energii elektrycznej i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. Oprócz tego zaplanowane prace mają też zapewnić lepszą przepustowość i nowe powiązania, a w przyszłości usprawnić podłączanie do sieci małych źródeł odnawialnych.

Dzisiejsza uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wynikiem umowy, jaką we wrześniu ubiegłego roku Energa podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki niej pomorska grupa energetyczna otrzymała kredyt w wysokości 250 mln euro z blisko 1 mld euro przeznaczonego łącznie na rozwój polskiej energetyki i sektora badawczo-rozwojowego.

- Energa nie stoi w miejscu. Kontynuujemy ciężką pracę, którą podjęliśmy rok temu, trwamy również przy kierunkach rozwojowych, które obraliśmy. Nowoczesne, sprawne i niezawodne linie dystrybucyjne są jednym z fundamentów bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też gwarantem komfortu codziennego życia mieszkańców. Dzięki dzisiejszej decyzji Walnego Zgromadzenia uczyniliśmy kolejny krok w kierunku poprawy funkcjonowania sieci, która obejmuje swoim zasięgiem 25 proc. terytorium Polski. To ważna inwestycja, więc dziękuję akcjonariuszom, że wspierają nas w jej realizacji – podkreśla Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa zarządu Energi SA.

Łącznie Energa SA kupi od spółki zależnej obligacje warte przeszło miliard złotych. Więcej na temat umowy Energi z EBI przeczytać można we wcześniejszym komunikacie prasowym.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Popularne tagi