Komunikat prasowywersja do druku

Wolni od smogu dzięki wsparciu Grupy Energa

18.01.2018|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Troska o czyste środowisko jest jednym z fundamentów działań Grupy Energa. Od lat włączamy się w inicjatywy organizacji i instytucji propagujących działania na rzecz poprawy jakości powietrza. „Oddycham z energią” to nowy program naszej Grupy. Energa wdraża też pierwszą ofertę dla gospodarstw domowych opartą o tzw. taryfę antysmogową – „Noc pełna energii”.

Smog od lat budzi ogromne emocje i stanowi poważny problem w naszym kraju. Nowa oferta zakłada obniżkę ceny energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjnej między godziną 22 a 6, dla energii dodatkowo zużytej w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Oznacza to, że klient, który zdecyduje się przykładowo na wymianę starego, wysokoemisyjnego pieca na nowoczesny, ekologiczny piec akumulacyjny, i w związku z tym jego zużycie prądu w strefie nocnej wzrośnie, to za zużytą dodatkową energię w nocy zapłaci 64 % mniej niż w taryfie podstawowej. Klient posiadający taryfę G11 płaci obecnie w każdej godzinie doby 0,5787 PLN/kWh (brutto). Jest to opłata łączna za energię i za usługi dystrybucyjne. W nowej ofercie opartej na taryfie G12AS w godzinach nocnych klient zapłaci 0,208 PLN/kWh. W pozostałych godzinach doby będą obowiązywały stawki jak w dotychczasowej taryfie G11.

Obniżka kosztów nocnego ogrzewania mieszkań energią elektryczną w porównaniu do cen w dotychczasowej taryfie G11 jest efektem synergii pomiędzy antysmogowymi działaniami podejmowanymi przez rząd a ofertami przygotowanymi przez ekspertów Energi. Wszystkie proponowane produkty budowane w oparciu o nową taryfę G12AS mają zachęcić klientów do aktywnego włączania się w akcję przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska w Polsce przynosząc im jednocześnie wymierne korzyści.

– To kolejny, bardzo ważny krok w kierunku ograniczenia problemu smogu. Wysoka świadomość naszych klientów i znacząco niższe koszty elektrycznego ogrzewania nowoczesnymi systemami grzewczymi, które proponujemy w pakiecie z taryfą antysmogową, z pewnością zachęcą wielu z nich do skorzystania z najnowszych propozycji Energi. Nasza oferta pomoże obniżyć emisję szkodliwych substancji uwalnianych przez wciąż popularne w polskich gospodarstwach domowych piece węglowe, często bardzo już stare i o małej sprawności. Walka o czyste środowisko od lat jest jednym z naszych priorytetów, a nowe produkty wpisują się w dotychczasową strategię działalności Grupy. Jesteśmy zwolennikami teorii, że współpraca potęguje korzyści, dlatego w programie „Oddycham z energią” przewidujemy nie tylko działania edukacyjne, nowe produkty czy rozwiązania rozwijające elektromobilność, ale także ścisłą współpracę z samorządami w poszukiwaniu finansowania proekologicznych systemów ogrzewania – powiedział Jarosław Dybowski, prezes zarządu Energi Obrotu.

Wszyscy zainteresowani ofertą mogą pozostawić dane kontaktowe na specjalnie przygotowanej stronie, do której odnośnik znaleźć można na www.energa.pl. Pracownicy Energi Obrotu skontaktują się z klientami w ciągu kliku dni.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi