Porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo podpisane

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

„Budowa Stopnia Wodnego Siarzewo to ważna inwestycja, która zapewni Polakom bezpieczeństwo powodziowe. Umożliwi też rozwój transportu śródlądowego i produkcję czystej energii elektrycznej” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska. Dziś w Ministerstwie Środowiska ministrowie: środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii podpisali porozumienie w sprawie realizacji tej inwestycji.

„Ta inwestycja jest istotna z kilku względów. Pozwoli ona na zapewnienie bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku, w tym umożliwi zmniejszenie ryzyka powodziowego w regionie. Przyczyni się również do rozwoju gospodarczego regionów położonych wzdłuż dolnej Wisły oraz rozwoju transportu śródlądowego” – podkreślił prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

„Celem porozumienia ws. Budowy Stopnia Wodnego Siarzewo jest wzmocnienie dotychczasowej współpracy resortów na rzecz realizacji tej strategicznej inwestycji” – dodał prof. Szyszko.

Celem przedsięwzięcia jest ponadto zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

„Stopień Wodny Siarzewo będzie wyposażony w elektrownię o mocy ok. 80 MW, co umożliwi produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła i zapewnienie energii elektrycznej niezbędnej do rozruchu elektrowni systemowych dla potrzeb Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sytuacji tzw. blackout-u”  – zaznaczył Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

 „Cieszy fakt, że rząd zakwalifikował budowę drugiego stopnia wodnego na Wiśle jako priorytetowe przedsięwzięcie wodne, które ma być zrealizowane w ramach zadań publicznych” – dodał prezes Zarządu Energa SA, Daniel Obajtek.

Realizacja inwestycji umożliwi także zmniejszenie ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie ryzyka zatorów lodowych oraz umożliwienie prowadzenia akcji lodołamania. Dodatkowo przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarach o  najmniejszych opadach w Polsce – na terenie Kujaw. Pozwoli ponadto na zapewnienie drogi wodnej żeglownej o znaczeniu międzynarodowym (minimum IV klasa).

Z kolei zwiększenie retencji wody i przywrócenie odpowiednich stosunków wodnych zapobiegnie zanikaniu unikatowych siedlisk. Powstały zbiornik wodny wzbogaci też lokalną ornitofaunę, jako potencjalne miejsce do gniazdowania i żerowania dla ptaków.

Na mocy Porozumienia zostanie powołany Komitet Sterujący. Do jego zadań należeć będzie m.in. koordynacja realizacji przedsięwzięcia, wsparcie podmiotów zaangażowanych w jego wykonanie oraz sprawowanie nadzoru nad tą inwestycją.

Zakres przedsięwzięcia

14 listopada 2017 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pozytywnie zarekomendował dalsze prace dotyczące budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – Stopnia Wodnego Siarzewo.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje obiekty związane z budową stopnia wodnego, m.in. jaz o 15 przęsłach, elektrownię wodną o mocy ok. 80 MW, śluzę żeglowną z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki), dwie przepławki dla ryb, urządzenia do spływu ryb w dół rzeki oraz boczne zapory ziemne, zbiornika wodnego oraz elementy towarzyszące.

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez resort środowiska, w latach 2017-2019, planowane jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a w 2020 roku rozpoczęcie prac budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2025 roku. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na ponad 2,2 mld zł.

Prezes Energa SA, Daniel Obajtek: Grupa Energa wspiera ekspercko działania ministerstw

- Od ponad 40 lat nie było w Polsce realizacji tak wielkiej inwestycji wodnej - mówi prezes Zarządu Energa SA, Daniel Obajtek. - To porozumienie  wreszcie przełamuje stagnację. Grupa Energa wspiera ekspercko działania trzech ministerstw. Między innymi dzięki naszym działaniom doszło do dynamizacji procesu,  a tym samym do zawarcia tego porozumienia. Inwestorem stopnia wodnego w Siarzewie będą Wody Polskie a Energa stara się  o możliwość  operowania części energetycznej w tym przedsięwzięciu. Analogicznie jak przy zaporze we Włocławku.

- Inwestycja z punktu widzenia kraju jest ważna z wielu powodów.  A to te najważniejsze:  Zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, zabezpiecza ogromne tereny przed powodziami i wreszcie udrażnia Wisłę żeglugowo. Brak tej inwestycji zagroziłoby  w funkcjonowaniu  stopnia wodnego we Włocławku. Podpisanie porozumienia cieszy szczególnie,  bo zawierane jest przypomnę -  w roku Wisły,  a tym bardziej cieszy, bo na budowę kolejnego stopnia w Siarzewie czeka lokalna społeczność, która swoją  wolę wyraziła w 20 tysiącach podpisów pod petycja w tej sprawie.

Porozumienie w sprawie realizacji inwestycji budowy Stopnia Wodnego Siarzewo (plik .pdf, rozmiar: 438 kB) 

 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem