Komunikat prasowywersja do druku

Eksperci Energi podsumowują letnie dyżury

27.09.2017|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Ponad pięćdziesiąt spraw zarejestrowali pracownicy Grupy Energa podczas spotkań z czytelnikami w Płocku, Grudziądzu i Toruniu. Choć klienci zgłaszali zróżnicowane problemy, w tym kilka szczególnie skomplikowanych, większość została pomyślnie rozwiązana. Najtrudniejsze przypadki czekają jedynie na ostatnie decyzje i konsultacje, aby również znaleźć szczęśliwy finał.

W ostatnich miesiącach specjaliści Grupy Energa: Andrzej Lis-Radomski i Grzegorz Baran z Energi SA oraz Stanisław Konował, Rzecznik Klienta z Energi Obrót, prowadzili dyżury eksperckie w lokalnych mediach środkowej Polski. Odwiedzili redakcje "Portalu Płock", grudziądzkiego oddziału „Gazety Pomorskiej” oraz „Nowości Dziennika Toruńskiego”. Były to kolejne tego typu działania po spotkaniach z czytelnikami „Głosu Pomorza” w Słupsku i „Głosu Koszalińskiego” w Koszalinie.

Dyżury prasowe to jeden ze sposobów, w jaki docieramy do lokalnych społeczności, budujemy relacje z klientami, a także mediami naszego regionu. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie skuteczniej rozwiązywać problemy dotykające odbiorców energii. Przezwyciężyliśmy trudności związane z brakiem faktur. Teraz naszym priorytetem jest odbudowa zaufania. Wsparcie ze strony lokalnych mediów ułatwia nam kontakt z klientami, zwłaszcza tymi, którzy borykają się z kłopotami. Chcemy również, aby nasze działania były jak najbardziej przejrzyste – zapewnia Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Energa.

Łącznie podczas trzech dyżurów eksperci gdańskiej firmy przyjęli około 50 zgłoszeń od klientów, dotyczących bardzo różnorodnych spraw. Czytelnicy lokalnych mediów pytali m.in. o rozliczenia prosumenckie, zasady odczytywania i konserwacji liczników oraz sposoby zgłaszania awarii. Niektórzy kwestionowali wysokość zużycia prądu, na podstawie którego wystawiono rachunki. Inni zgłaszali brak kopii umowy i faktury przysyłane na zmarłych krewnych. Co warte odnotowania, podczas trzech dyżurów jedynie w Grudziądzu w nieco większej skali pojawiły się zgłoszenia od klientów długotrwale nieotrzymujących faktur.

- Część z osób, których on dotyczył, powracała do nas od innych sprzedawców energii elektrycznej. Niestety, prawidłowa aktywacja takich umów wymaga bardziej złożonych działań, niż w innych przypadkach, stąd okresowy brak rachunków. Przypadki dotyczące powrotów do Energi Obrót to nieco inne zjawisko, niż zażegnany ostatnio problem z nieterminowym wystawianiem faktur znany z doniesień medialnych. Choć jego skala jest niewielka, jest on przez nas traktowany równie priorytetowo i sukcesywnie rozwiązywany. Co należy podkreślić, problem dotknął jedynie klientów powracających do Energi w okresie wprowadzenia i stabilizacji nowego systemu obsługi klientów. Osoby, które obecnie zawierają z nami tego typu umowy, mogą być spokojne, że nie spotkają ich podobne problemy – zapewnia Andrzej Lis-Radomski.

Z kolei w Toruniu i Płocku sygnały o opóźniających się rachunkach należały do zdecydowanej mniejszości.

Bez wątpienia świadczy to o tym, że Energa z działającym od marca nowym zarządem dowiodła skuteczności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Każdy system informatyczny obarczony jest minimalnym ryzykiem błędu i pojedyncze problemy wciąż będą się pojawiać, ale nie mamy wątpliwości, że będziemy w stanie rozwiązywać je jeszcze szybciej i sprawniej, niż dotychczas – dodaje w związku z tym Lis-Radomski.

Dzięki wiedzy i sprawnym działaniom pracowników Energi część wątpliwości klientów można było wyjaśnić od razu, już na miejscu. Eksperci tłumaczyli na przykład jak działają urządzenia pomiarowe i skąd wynikają różnice w wysokościach faktur, wywołane umowami zawartymi na dwa różne punkty poboru energii elektrycznej z różnymi sprzedawcami. Pomimo wysokiego niekiedy stopnia skomplikowania i znacznej liczby zgłoszeń, większość problemów klientów znalazła już szczęśliwy finał.

Na rozwiązanie czekają już tylko pojedyncze przypadki o szczególnej trudności, które wymagają dodatkowych konsultacji eksperckich, a w niektórych sprawach przeprowadzenia nadzwyczajnych procedur w obrębie systemów informatycznych. Nasi specjaliści traktują wszystkie pozostałe jeszcze sprawy priorytetowo i cały czas dokładają starań, aby pomyślnie zakończyć wszystkie nierozwiązane zgłoszenia z dyżurów – zapewnia Grzegorz Baran.

Podczas dyżuru w Płocku eksperci Energi po raz pierwszy mieli też okazję odebrać sygnały od czytelników za pośrednictwem Facebooka lokalnej redakcji. To właśnie poprzez komentarze na portalu społecznościowym o swoich problemach informowała część odbiorców „Portalu Płock”. Niestety, w przypadku kilku z nich dane niezbędne do identyfikacji klientów okazały się niewystarczające, klienci nie odpowiedzieli też na prośby o uzupełnienie.

W większości przypadków samo imię i nazwisko to niestety zbyt mało, by odszukać konkretnego klienta. Nie chcemy, aby pozostali bez pomocy, dlatego cały czas zachęcamy do kontaktu najprostszymi i najwygodniejszymi ścieżkami: pod numerem telefonu 555 555 555 lub przez formularz na stronie www.energa.pl/kontakt – mówi Stanisław Konował, Rzecznik Klienta Energi Obrót.

Biuro prasowe Grupy Energa dziękuje redakcjom „Portalu Płock”, grudziądzkiej „Gazety Pomorskiej” oraz „Nowości Dziennika Toruńskiego” za współpracę i przyjęcie ekspertów.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi