Komunikat prasowywersja do druku

Ruszyła kolejna odsłona kampanii To nie żarty – wybieraj mądrze!

20.09.2017|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Rozpoczęła się czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej ostrzegającej przed działaniami nieuczciwych sprzedawców energii. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) po raz kolejny uświadamia Polakom ryzyka wynikające z nieprzemyślanego wyboru oferty oraz popularyzuje dobre praktyki sprzedaży. Akcja wspierana jest przez największe przedsiębiorstwa z branży energetycznej Energę, Eneę, PGE, Tauron, Plusa, Fortum oraz Innogy. Po raz kolejny kampanię promuje Karol Strasburger.

Zabawna forma, ważna treść

Akcja posługuje się zabawną i przykuwającą formą, w której Karol Strasburger opowiada swoje słynne dowcipy. W przygotowanej kampanii Towarzystwo Obrotu Energią chce nie tylko ostrzegać, ale również wyjaśniać konsumentom, jakie przysługują im prawa i jak w bezpieczny sposób mogą zmienić sprzedawcę energii. Kampania ma na celu także promowanie dobrych praktyk sprzedawców wśród firm, gwarantujących klientom przejrzyste i jasne zasady współpracy. Działania edukacyjne dedykowane są przede wszystkim osobom starszym, które najczęściej padają ofiarami nieetycznych działań akwizytorów.

Nieuczciwe praktyki

Do najczęstszych metod stosowanych przez nieuczciwych przedsiębiorców należy posługiwanie się nazwą łudząco podobną do znanego sprzedawcy energii oraz przekonywanie o konieczności zawarcia nowej umowy. Jako powód podawane mogą być np. zmiana siedziby dostawcy, systemu obsługi klienta czy wymiana liczników. Przedstawiciele tych firm często nie uprzedzają, że atrakcyjna cenowo oferta nie uwzględnia opłat dystrybucyjnych. Zdarza się również, że zawiera ona dodatkowo ukryte opłaty handlowe lub ubezpieczenie.

Konsumenci, którzy chcą uchronić się przed takimi działaniami, powinni sprawdzać dokładnie oferty przedstawiane przez handlowców. Najlepiej nie podpisywać ich od razu, tylko po dokładnym przeczytaniu każdego punktu oraz po dokładnym namyśle. Warto również pamiętać, że jeśli podpisany kontrakt okaże się niekorzystny, to klient ma 14 dni na zerwanie umowy podpisanej poza lokalem, bez ponoszenia konsekwencji.

Rzetelni przeciwko nieuczciwym

By skutecznie przeciwdziałać nieuczciwym działaniom, sześciu sprzedawców energii – Energa, Enea, PGE, Tauron, Innogy oraz Plus podpisało opracowaną przez Towarzystwo Obrotu Energią deklarację Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej. Jej sygnatariusze zobowiązali się nie tylko do dobrych praktyk, ale też do dbania o edukację klientów.

- Wobec wzmożonej aktywności konkurencyjnych firm postępujących często nieetycznie, niezbędnym staje się stałe monitorowanie ich działań oraz edukowanie klientów na temat zagrożeń, jakie wynikają z nieprzemyślanej zmiany sprzedawcy energii. Potrzebna jest także współpraca największych przedsiębiorstw w kraju, wspierająca promocję kodeksu dobrych praktyk w tym zakresie – podkreśla Błażej Krawczyszyn, wiceprezes Energi Obrót SA oraz jej przedstawiciel w Towarzystwie Obrotu Energią.  

Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej został przygotowany przez Towarzystwo Obrotu Energią (TOE). Określa on standardy uczciwej obsługi klienta – od zawarcia umowy, poprzez zmianę parametrów, aż po kwestie związane z reklamacjami czy rozwiązaniem umowy. Firmom stosującym się do zasad zawartych w kodeksie TOE przyznaje Certyfikaty Rzetelnego Sprzedawcy Energii. W 2015 roku otrzymała go m. in. Energa Obrót.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi