Komunikat prasowywersja do druku

„Smart przejście” – bezpieczniej z Energą

02.08.2017|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Energa poprawia bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Spółka Energa Oświetlenie, odpowiadając na coraz większe potrzeby miast i gmin w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, przygotowała nową usługę „Smart przejście”. Takie innowacyjne rozwiązanie wdrożono na jednym z najbardziej niebezpiecznych przejść w Gdańsku. 

Bezpieczne i inteligentne przejście dla pieszych zrealizowano w projekcie pilotażowym w Gdańsku przy Trakcie Św. Wojciecha. Nowe urządzenie zastosowano z myślą, aby znacznie ograniczyć liczbę wypadków, spełniając europejską normę oświetlenia dróg PN−EN 13 201:2005.

- Nasza nowa usługa „Smart przejście”, którą wdrażamy w ramach inteligentnych rozwiązań dla gmin, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony władz samorządowych – mówi Michał Bełbot, prezes spółki Energa Oświetlenie. - Obecnie mamy już zakontraktowanych do realizacji 20 inteligentnych przejść w różnych miejscowościach. Te innowacje oświetleniowe, typu „Smart” oraz technologie LED mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej w miastach i gminach. W wyniku dobrej współpracy z samorządami w zakresie modernizacji oświetlenia możemy wdrażać innowacyjne technologie - proekologiczne i energooszczędne.

- Przejście dla pieszych zlokalizowane przy Trakcie Św. Wojciecha w Gdańsku było bardzo niebezpieczne dla przechodniów - informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. - Duży ruch samochodowy na czteropasmowej jezdni oraz brak sygnalizacji świetlnej stanowił w tym miejscu znaczne ryzyko wypadków. Zainstalowanie inteligentnego oświetlenia na tym przejściu zwiększy widoczność przechodzących oraz pomoże miastu wypełniać założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

Jak działa inteligentne przejście przez jezdnię?

System składa się z zespołu dwóch lamp wyposażonych w urządzenia analizujące obraz wideo, które są zamontowane na przeciwległych krańcach przejścia. Obraz z urządzeń, pobierany w odstępie 0,2 sekundy, dostarczany jest do systemu analizującego strumień. Algorytm porównuje kolejno pobrane obrazy i w przypadku wystąpienia różnicy określa wielkość obiektu, który różnice spowodował. Na tej podstawie system identyfikuje przechodnia, odróżniając go od innych „obiektów” (np. zwierzęcia czy samochodu). Oprawy kierunkowe LED emitują zogniskowany strumień światła, aby pomalowane na biało pasy były kontrastowo widoczne dla kierowców na tle ciemnej jezdni.

Gdy z przejścia chce skorzystać przechodzień, system automatycznie zwiększa natężenie oświetlenia, powodując, że jego sylwetka jest bardziej widoczna, nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych.

Zastosowanie w systemie selektywnego rozpoznawania obiektów pozwala na oszczędzanie energii elektrycznej poprzez automatyczne zmniejszenie natężenia światła w sytuacji, gdy nikt z przejścia nie korzysta.

Energa Oświetlenie Smart przejście w Gdańsku.jpg

Inteligentne przejście dla pieszych w Gdańsku przy Trakcie Św. Wojciecha jest oświetlone zgodnie z europejską normą PN−EN 13 201:2005. Fot. Energa Oświetlenie.

Bezpieczniej na ulicach

Usługa „Smart Przejście” może być również rozszerzona o dodatkowe elementy poprawiające bezpieczeństwo. Energa Oświetlenie proponuje także montaż markerów odblaskowych na powierzchni asfaltu oraz instalację mat antypoślizgowych znacznie skracających drogę hamowania pojazdów. Na przejściach szczególnie niebezpiecznych przewidziana jest również możliwość instalacji defibrylatora. Dzięki zastosowaniu w systemie kamer istnieje opcja monitorowania przejścia i odtworzenie zapisu wideo w przypadku dojścia do zdarzenia drogowego.

W  czerwcu br. Energa Oświetlenie zrealizowała w Gdańsku, jedną z największych w swojej historii, modernizację oświetlenia ulicznego. Wysłużone i energochłonne oprawy sodowe zastąpiono ponad czterema tysiącami nowoczesnych lamp Led-owych. Nowe oświetlenie rozbłysło na prawie 70 ulicach miasta, w tym na głównym ciągu komunikacyjnym Gdańska.

 Zobacz: Smart przejście w Gdańsku

Spółka Energa Oświetlenie, należąca do Grupy Energa, wyspecjalizowana jest w świadczeniu kompleksowej usługi oświetleniowej. Zatrudnia prawie 200-osobową, profesjonalną kadrę od lat związaną z energetyką i oświetleniem. Jest właścicielem 375 tysięcy lamp oświetleniowych. Dysponuje nowoczesnym sprzętem technicznym, specjalistycznym wyposażeniem oraz stosuje energooszczędne i innowacyjne rozwiązania w eksploatacji sieci oświetleniowych.

Spółka wdraża innowacyjne urządzenia i rozwiązania - ekologiczne i oszczędne oświetlenie LED - mające także wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Punkty świetlne mają niższą moc znamionową, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii LED ich parametry oświetleniowe ulegają znacznej poprawie. Nowe oprawy oświetleniowe emitują światło o bardziej naturalnej barwie niż lampy sodowe emitujące światło żółte. Dzięki temu poprawia się rozpoznawanie kolorów, obiektów i kształtów, co wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale poprawia również walory krajobrazowe.

Popularne tagi