Komunikat prasowywersja do druku

Energa wspiera potyczkę króla Jagiełły z Krzyżakami

14.07.2017|Grupa ENERGA

15 lipca 1410 r. to jedna z tych dat, które zna niemalże każdy Polak. Od 1998 roku na Polach Grunwaldu, w rocznicę jednej z największych bitew w historii naszego kraju, odbywają się w połowie lipca okolicznościowe uroczystości. Grupa Energa od 2016 r. jest żelaznym sponsorem Dni Grunwaldu, które w tym roku potrwają do 16 lipca. Dla uczestników obchodów 607 rocznicy wielkiego zwycięstwa nad krzyżackim najeźdźcą przygotowano liczne atrakcje.

Pola Grunwaldzkie są miejscem chwały narodowej, a to, co wydarzyło się na nich ponad sześć wieków temu, zasługuje na pamięć. Dlatego właśnie powstała inicjatywa Dni Grunwaldu. Jej głównym celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Służy także promocji samego miejsca oraz popularyzowaniu historii ruchu rycerskiego jako zaczątków Wojska Polskiego.

- Pamięć o polskich bohaterach i ważnych wydarzeniach z dziejów kraju to wartości, które chcemy pielęgnować i propagować. Energa wspiera i będzie wspierać postawy patriotyczne oraz działania, które mają na celu budowanie w każdym obywatelu poczucia dumy z bycia Polakiem. Dni Grunwaldu są jedną z takich inicjatyw – mówi Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Energa.

Najważniejszym elementem uroczystości jest inscenizacja potyczki króla Jagiełły z Krzyżakami. Skupia ona miłośników odtwarzania historii i jest jednym z największych wydarzeń realizowanych przez środowiska rekonstrukcyjne w Polsce. Tegoroczna Bitwa Grunwaldzka w wykonaniu około 1200 rycerzy wraz z 40 końmi, odbędzie się w sobotę 15 lipca o godzinie 15.00. Aby przybliżyć tym, którzy dotrą pod Grunwald epokę średniowiecza i zarysować obraz rycerskiego życia, zorganizowano także m.in. obóz rycerski i miasteczko rzemieślników średniowiecznych. Zamieszka w nich odpowiednio około 4500 rycerzy z białogłowami oraz około 100 wytwórców i rzemieślników.

Przygotowano także liczne atrakcje dodatkowe, takie jak turnieje rycerskie w różnych dyscyplinach czy Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich. Odbędą się również wykłady, koncerty muzyki (nie tylko dawnej), a także Msza Święta w oprawie średniowiecznej w obozie Wielkiego Mistrza.

Corocznie Inscenizację Bitwy pod Grunwaldem ogląda około 80-100 tysięcy widzów nie tylko z Polski, ale i całego świata. To niepowtarzalna okazja, aby na własne oczy zobaczyć skrawek chwalebnej historii Polski.

Dokładny program „Dni Grunwaldu 2017” można znaleźć na stronie internetowej gminy Gietrzwałd, której wójt, Henryk Kacprzyk, wraz z powstałą w 2001 roku Fundacją Grunwald są głównymi organizatorami całego wydarzenia. Współorganizatorami są: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Chorągiew Komturstwa Gniewskiego, bractwa rycerskie z Polski i zagranicy, Gmina Grunwald, Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP w Olsztynie, Wojsko Polskie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi