Komunikat prasowywersja do druku

Fundacja Kropelka Energii rozpoczęła działalność

14.07.2017|Grupa ENERGA

Funkcjonujący od 2012 roku Nieformalny Klub Honorowych Dawców Krwi ENERGA „Kropelka Energii”, działający jako inicjatywa pracownicza w największej spółce energetycznej północnej Polski, od 12 lipca 2017 r. zmienił formę prawną. Aby jeszcze skuteczniej pomagać w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia, będzie od teraz funkcjonował jako Fundacja Kropelka Energii.

Tomek i Piotrek, pracownicy Energi, którzy przyczynili się do powstania tej szczytnej inicjatywy, od samego początku chcieli, aby Kropelka Energii była dostępna dla każdego dawcy, niezależnie od jego zrzeszenia. Powołanie fundacji jest realizacją tego marzenia. Jak mówią, podczas organizacji pierwszej akcji zbiórki krwi, 8 sierpnia 2012 roku, mieli wiele obaw o przyszłość. - Bardzo dziękujemy, że nam wtedy zaufaliście. Pamiętajcie, że… „Być Dawcą to wielki zaszczyt”. Chcielibyśmy, aby to motto również zachęcało wszystkich do działania i pomocy drugiemu człowiekowi – mówią zgodnie Tomasz Rubanowicz i Piotr Krysiński, prezes i wiceprezes zarządu Fundacji „Kropelka Energii”.

W ciągu pięciu lat działania Klubu pracownicy Grupy Energa oraz ich przyjaciele zebrali ponad 717 litrów krwi, z czego 244 litry w 2016 roku. Z akcji na akcję liczba osób decydujących się podzielić najcenniejszym z darów życia, rośnie. Podobnie, jak potrzeby służby zdrowia. W 2017 r. zaplanowane są jeszcze trzy akcje: 21 lipca, 29 września i 1 grudnia. Warto przypomnieć, że od każdego dawcy jednorazowo pobierane jest 450 ml krwi, a organizm w kilka godzin „odrabia te straty” i nie odczuwa ich ubytku.

- Zapotrzebowanie na krew i jej składniki nieustannie rośnie. Zmiana formy funkcjonowania klubu była konieczna, aby rozszerzyć możliwości organizacyjne, wynikające z potrzeby rozwoju tego projektu. Bardzo się cieszę z ogromnego wsparcia, jakie dostaliśmy od pracowników Grupy Energa. To dzięki nim mieliśmy motywację, aby dążyć do osiągnięcia założonego celu – mówi Tomasz Rubanowicz. – Nie możemy także nie podziękować wszystkim partnerom Kropelki Energii, bez nich nie bylibyśmy w tym miejscu – dodaje Piotr Krysiński.

Wynikające ze statutu fundacji cele działania dotyczą:

 • Pomocy w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia;
 • Propagowania i popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa na terenie całego kraju, jako niezastąpionej metody ratowania ludzkiego życia;
 • Integracji środowisk Honorowych Dawców Krwi – poprzez wymianę wspólnych doświadczeń podczas różnych spotkań środowiskowych niezależnie od przynależności do innych organizacji pozarządowych, tj. stowarzyszeń, fundacji, czy też Klubów Honorowych Dawców Krwi;
 • Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, prowadzenie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprawy funkcjonowania administracji publicznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocji i organizacji wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Fundacja Kropelka Energii zaprasza wszystkich pracujących w Olivia Business Centre (OBC) w Gdańsku i ich Przyjaciół, a także mieszkańców Trójmiasta i przebywających w nim turystów, do uczestnictwa w kolejnej akcji zbiórki krwi. Odbędzie się ona w dniu 21 lipca 2017 roku na parkingu C przy OBC, w godzinach od 8:30 do 14:30. Dla dawców dostępne będą krwiobusy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Więcej informacji można znaleźć na fanpage’u fundacji na Facebooku.

Fundacja Kropelka Energii przyjmuje także zgłoszenia zapotrzebowania na krew oraz już oddaną jednostkę krwi drogą mailową pod adresem: ekropelka@energa.pl. Adres do korespondencji: Fundacja Kropelka Energii, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

***

Partnerami Kropelki Energii są: ENERGA SA, Olivia Business Centre, Sopockie WOPR, Centrum Medyczne Medicover, Mała Klinika Sp. z o.o., Lobster Restauracja, KOKU Sushi Gdańsk Oliwa, Starbucks Polska, TU Pralnia, AUTO EURO Myjnia Olivia

Partnerzy społeczni to Fundacja Energa i Fundacja Medicover

Patronatem medialnym Fundację Kropelka Energii objęli:

 • Emisja – magazyn korporacyjny Grupy Energa
 • Zespół Biura Komunikacji Grupy Energa
 • Kwartalnik Naukowy Energetyków "Acta Energetica”
 • Stara Oliwa
 • Trojmiasto.pl
 • Eventory

Popularne tagi