Komunikat prasowywersja do druku

Energa buduje jaz na Narwi

12.06.2017|Grupa ENERGA

Nowatorski projekt inwestycyjny, związany z bezpieczeństwem energetycznym, realizowany jest w Grupie Energa. Na rzece Narew w Ostrołęce budowany jest jaz - wyposażony w unikalny na skalę Europy - prototypowy system zamknięć powłokowych bez filarów pośrednich w korycie rzeki. Strategiczna inwestycja, mająca zapewnić warunki ciągłości pracy elektrowni ostrołęckiej, powstaje na rzece, skąd pobierana jest woda, niezbędna w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., największy producent energii elektrycznej i cieplnej w Północno-wschodniej Polsce, rozpoczęła budowę jazu. Urządzenie spiętrzające wodę ma zapewnić odpowiedni poziom w rzece – bez względu na warunki atmosferyczne. Z rzeki Narew pobierana jest woda do celów chłodniczych w blokach energetycznych wytwarzających energię w technologii konwencjonalnej. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie elektrowni przed niskimi stanami wodnymi na rzece Narew.

- Jest to strategiczny i nowatorski projekt inwestycyjny w Grupie Energa – mówi Adam Galanek, wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie S.A. - Inwestycja ma zapewnić niezbędną ilości wody do celów chłodniczych dla wszystkich bloków energetycznych w Energa Elektrownie Ostrołęka, przy niskich stanach wody i niekorzystnych warunkach atmosferycznych, takich jak susza lub zator wodny. Zamierzamy w ten sposób zabezpieczyć nasze elektrownie przed ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi związanymi z niskim stanami wody w rzece.

Dzięki nowatorskiej inwestycji w ekologiczny sposób zostanie osiągnięty nadrzędny cel – stabilizacja dostaw energii i utrzymanie poziomów napięć w regionie, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo energetyczne.

Jaz przyjazny środowisku

Urządzenie hydrotechniczne ma spiętrzać wodę. Inwestycja polega na zabudowie jazu powłokowego (bukłakowego) w korycie rzeki. Konstrukcja piętrząca, będzie wyposażona w unikalny na skalę Europy, prototypowy system 3 zamknięć powłokowych bez filarów pośrednich w korycie rzeki.

Pomiędzy zamknięciami pozostawiono 1,5-metrowe wolne przestrzenie. Powstałymi w ten sposób przelewami będzie przepuszczana woda, niezależnie od piętrzenia – co wynika z wymogów prawa, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Będzie to również dogodne miejsce do migracji organizmów wodnych oraz przepuszczania rumowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie jest konieczna budowa przepławki dla migrujących ryb. To w efekcie znacząco obniża koszty inwestycji oraz skraca okres realizacji inwestycji na żeglownej rzece. Każdy bukłak posiadać będzie niezależne sterowanie umożliwiające jego napełnienie i opróżnienie. Komory napełniająco-opróżniające, zlokalizowane będą na lewym brzegu Narwi. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe będzie doprowadzenie za pomocą specjalnych pomp wody do bukłaków oraz jej odprowadzenie.

Praca jazu odbywać się będzie w przypadku wystąpienia odchyleń od optymalnych dla bezpiecznej eksploatacji elektrowni stanów wody w rzece. Jaz będzie położony na dnie rzeki nie powodując blokady przepływu. W wyniku podpiętrzenia woda w rzece będzie nadal ujęta w korycie – bez zalewania stref przybrzeżnych.

ENERGA Elektrownia Ostrołęka_Projekt jazu na Narwi 2.jpg

Prace na żeglownej rzece

Realizatorem inwestycji jest grudziądzka firma Melbud S.A., z którą podpisano umowę maju 2017 r. Firma jest także odpowiedzialna za projekty wykonawcze.

- Przekazanie placu budowy nastąpiło 25 maja br. Jest to potwierdzenie zeszłorocznych założeń o rozpoczęciu budowy w pierwszej połowie roku. Obecnej trwają prace przygotowawcze do robót budowlanych, które rozpoczną się w połowie czerwca – mówi Paweł Gwiazdowski, Kierownik Projektu, z Działu Utrzymania Majątku Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. - Narew jest rzeką żeglowną, więc budowę trzeba było podzielić na trzy etapy. Pierwszy zostanie ukończony we wrześniu. Natomiast przekazanie do eksploatacji jazu przewidywane jest na koniec roku.

ENERGA Elektrownia Ostrleka_ Narew_ 1 IMG_578.jpg

*   *   *

Elektrownia Ostrołęka B - jedyna w północno-wschodniej Polsce elektrownia systemowa - wchodzi w skład strategicznych aktywów wytwórczych Grupy Energa. Po modernizacji bloki energetyczne posiadają łączną zainstalowaną moc elektryczną zwiększoną do 681 MWe (221 MWe - blok nr 1 oraz po 230 MWe - bloki nr 2 i nr 3). Bloki energetyczne wyposażone są w człony ciepłownicze, zapewniające produkcję ciepła w postaci gorącej wody sieciowej i pary technologicznej na potrzeby odbiorców zewnętrznych. W ostrołęckich blokach uzyskiwana jest jedna z najwyższych sprawności ogólnych osiągalnych w Polsce w klasie bloków 200 MWe.

Melbud S.A. jest znanym w kraju wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży hydrotechnicznej. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie jazów elektrowni wodnych. Firma powstała w 1991 r. Jest spółką opartą w całości na polskim kapitale.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi