Komunikat prasowywersja do druku

Miliony dla samorządów dzięki Enerdze

17.02.2017|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Dzięki udanej współpracy Energi Oświetlenie z samorządami, już wkrótce w województwie pomorskim ulice wielu gmin będą oświetlone lampami LED-owymi. Samorządom na Pomorzu przyznano środki finansowe na modernizację oświetlenia z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Efektem współpracy spółki Energa Oświetlenie z samorządami jest - największy w historii województwa pomorskiego -  program wymiany lamp ulicznych na energooszczędne. Zmodernizowanych zostanie 18 tys.  opraw oświetleniowych. Będą one zastąpione nowoczesnymi i ekologicznymi oprawami LED-owymi, wyposażonymi w autonomiczne moduły sterowania natężeniem oświetlenia. W efekcie samorządy zużyją o ponad 53 proc. mniej energii elektrycznej rocznie. Pozwoli to ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 4000 ton rocznie. Nowe LED-owe oprawy oświetleniowe emitować będą światło o bardziej naturalnej barwie niż dotychczas emitowane przez lampy sodowe światło żółte. Dzięki temu poprawi się rozpoznawanie kolorów, obiektów i kształtów, co znacznie wpłynie   na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

- Zależy nam na dobrej współpracy z samorządami przy wdrażaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, poprawiających komfort życia mieszkańców, ich bezpieczeństwo oraz zmniejszających zużycie energii elektrycznej i emisję zanieczyszczeń - mówi Grzegorz Ksepko, wiceprezes Energa SA. - Grupa Energa wspomaga przedsięwzięcia mające na celu wdrażanie najnowocześniejszych technologii LED. Dzięki współpracy z Klientami coraz powszechniej stosowany jest nowoczesny sprzęt energooszczędny, przyjazny środowisku i wpływający na redukcję emisji zanieczyszczeń. Takie działania proekologiczne są bardzo ważnym elementem naszej strategii.

Regionalny Program Operacyjny, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, pozwala na pozyskanie środków na realizację strategii rozwoju województwa pomorskiego w zakresie gospodarki, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, systemu transportowego oraz redukcji emisji i ochrony środowiska. W zakresie redukcji emisji w Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczono 71 mln zł, m.in. na modernizacje oświetlenia ulicznego.

Spółka Energa Oświetlenie - należąca do Grupy Energa - wsparła samorządy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Dzięki elastycznym umowom, które firma podpisała z 18 pomorskimi miastami i gminami, samorządy pozyskały środki z funduszu unijnego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 2.02.2017 r. Łączna wartość wszystkich projektów, w których partnerem była Energa Oświetlenie, to prawie 34 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na modernizację oświetlenia ulicznego.

 

Energa współpracuje z samorządami

17 lutego br., podczas spotkania z udziałem przedstawicieli pomorskich Gmin współpracujących z Energą Oświetlenie, wręczono certyfikaty „Efektywności oświetleniowej”. Są one wyrazem uznania dla gmin za wspólne , zakończone sukcesem działania , służące poprawie efektywności energetycznej.

- Wypracowaliśmy nowy, bardziej elastyczny model naszej współpracy z gminami, w którym obie strony realizują zadania zorientowane na interes społeczny i uzyskanie efektu proekologicznego. Włożyliśmy ogromny wkład w przygotowanie przez gminy wniosków, przeprowadziliśmy audyty oświetleniowe oraz udzieliliśmy wsparcia prawnego - powiedział Piotr Meler, Prezes Energa Oświetlenie.

Modernizacja oświetlenia w ramach programu ma trwać około dwóch lat. W 18 gminach wymienionych i zmodernizowanych zostanie 18 tys. punktów świetlnych przy użyciu technologii LED-owej. Takie nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie - wdrażane na Pomorzu głównie przez Energę - ma zmniejszyć zużycie energii oraz znacznie zredukować emisję CO2. Oświetlenie wymienione zostanie m.in. w Skarszewach, Człuchowie, Rzeczenicy, Przechlewie, Czarnem, Miastku, Tuchomiu, Czarnej Dąbrówce, Parchowie, Luzinie, Kościerzynie, Rumi, Redzie, Starogardzie Gdańskim, Bobowie i Dziemianach.

- Bez harmonijnej współpracy z ENERGA Oświetlenie jeszcze długo nie moglibyśmy pozwolić sobie na sfinansowanie   przeprowadzenia kompleksowej modernizacji oświetlenia na terenie naszej gminy. Jestem przekonany, że przyczyni się ona do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Już na początku kadencji rozważałem możliwość wymiany oświetlenia sodowego na LED-owe, jednak kwota 800-900 tys. zł przekraczała możliwości budżetowe gminy. W tej chwili dzięki wsparciu z funduszy unijnych ta modernizacja będzie możliwa - powiedział Piotr Zabrocki, Burmistrz Miasta i Gminy Czarne.

Wnioski na modernizacje oświetlenia zostały złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020. Umowy o dofinansowanie zostaną podpisane 1 marca br. Prace modernizacyjne mają być zrealizowane do końca 2018 r.

 

* * *

W ostatnich latach Energa Oświetlenie, należąca do Grupy Energa, zrealizowała wiele dużych projektów przebudowy i usprawnienia miejskiego oświetlenia ulicznego:

  • w Gminie Kartuzy ponad 2  tys. wysłużonych i energochłonnych lamp sodowych zastąpiono energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi o mocach od 49 do 74W, co przełożyło się na znaczne oszczędności dla miasta i realne korzyści dla środowiska naturalnego. Koszty zużycia energii elektrycznej obniżono o 50 procent. Miejscowości objęte modernizacją oszczędzają łącznie 625 MWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 510 ton (w tym samym okresie);
  • w Bydgoszczy wymieniono aż 7300 lamp na oprawy LED-owe, w wyniku czego koszty energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie miasta spadły o ponad 60 procent. Wartość prac sięgnęła ponad 20 mln zł i był to drugi pod względem wielkości ogłoszony w Polsce przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego w ramach Programu SOWA;
  • w Koszalinie, w ramach umowy zawartej z miastem, Energa Oświetlenie wymieniła 900 lamp na oprawy LED-owe, dzięki czemu miasto oszczędza rocznie 600 MWh energii, co odpowiada zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery o 550 ton w skali roku;
  • w Hajnówce, poza wymianą 470 lamp na oprawy LED-owe, działania modernizacyjne objęły także uruchomienie i konfigurację nowoczesnego systemu zdalnego sterowania i monitoringu oświetlenia o nazwie CPAnet;
  • w Trzebielinie, Postominie i prawie 50 innych miejscowościach przeprowadzono dopasowane do ich potrzeb i możliwości unowocześnienia systemów oświetlenia miejskiego.

Energa Oświetlenie to spółka należąca do Grupy Energa, wyspecjalizowana w świadczeniu kompleksowej usługi oświetleniowej. Zatrudnia ponad 200-osobową, profesjonalną kadrę od lat związaną z energetyką i oświetleniem. Jest właścicielem 325 tysięcy lamp oświetleniowych. Dysponuje nowoczesnym sprzętem technicznym, specjalistycznym wyposażeniem, w tym 57 podnośnikami, oraz stosuje energooszczędne i innowacyjne rozwiązania w eksploatacji sieci oświetleniowych.

Popularne tagi