Komunikat prasowywersja do druku

Znamy finalistów V edycji konkursu „ENERGIA Przyszłości”

31.03.2016|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

„Moja szkoła jako wyspa energetyczna” – to temat, z którym zmierzyli się w tym roku uczestnicy konkursu „ENERGIA Przyszłości”, organizowanego już po raz piąty przez Grupę Energa. W części pisemnej najlepiej poradziły sobie zespoły z Włocławka, Ostrowa Wielkopolskiego, Kaczek Średnich, Wadowic, Siennicy i to one zaprezentują się 22 kwietnia przed jury w finałowej rozgrywce. O miejsce w finale walczyło 40 zespołów.

Tegoroczni finaliści to:

  • zespół pod opieką pana Jacka Kandyby z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku,
  • zespół pod opieką pana Andrzej Majera z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
  • zespół pod opieką pana Sylwestra Ambroziaka z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich,
  • zespół pod opieką pana Henryka Bąka z Zespołu Szkół nr 2 im ks. S Staszica w Wadowicach,
  • zespół pod opieką pana Mirosława Ostrowskiego z Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

Podczas finału jury, w którym zasiądą przedstawiciele Grupy Energa, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, oceniać będzie poziom merytoryczny i oryginalność prezentacji oraz jej poprawność językową. Uczniowie będą też odpowiadać na pytania dotyczące treści prac – i tu nowość – pytania zadawać będą nie tylko członkowie jury, ale również konkurenci.  Każdy zespół może zadać jedno pytanie dotyczące prezentacji, a prezentujący będzie zobowiązany do udzielenia zwięzłej odpowiedzi. Jury oceni dodatkowo zarówno pytania, jak i odpowiedzi.

– Zależy nam na tym, by jeszcze bardziej zaangażować wszystkich uczestników finału, sprawdzić ich spostrzegawczość, sposób myślenia, wyciągania wniosków i niewykluczone, że również umiejętność podważania prezentowanych tez oraz ich obrony. To taki dodatkowy test  na samodzielność, ponieważ w tej części uczniowie nie mogą już liczyć na wsparcie nauczycieli – mówi Rafał Hyrzyński, dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Regulacyjnej w Energa SA.

Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe, a ich szkoły nagrody pieniężne.

Oto nagrody, o które będą walczyć finaliści:

  • za zajęcie 1. miejsca – laptopy dla każdego członka zespołu oraz jego opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół na zakup pomocy naukowych dla uczniów
  • za zajęcie 2. miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł
  • za zajęcie 3. miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci smartfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

W tym roku Grupa Energa zdecydowała o ufundowaniu specjalnej nagrody imienia Profesor Małgorzaty Milewskiej-Stawiany, która przyznawana będzie za najlepszą prezentację pod względem dbałości o poprawność językową.

– Uczestnicy i obserwatorzy poprzednich finałów, na pewno pamiętają Profesor Małgorzatę Milewską-Stawiany, która w jury odpowiadała za ocenę językową prezentacji. Niezwykle ceniliśmy jej wyczulenie na formę językową oraz dowcip, którego nie brakowało, gdy zadawała pytania. W ubiegłym roku dotarła do nas bardzo smutna wiadomość Pani Profesor przegrała długą walkę z ciężką chorobą. Zdecydowaliśmy o ufundowaniu specjalnej nagrody jej imienia – komentuje Katarzyna Kowalska, dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa SA.

Organizatorzy trzymają kciuki za wszystkich finalistów. Powodzenia!

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Urząd Regulacji Energetyki oraz Prezydent Miasta Gdańska. Patronat honorowy nad finałem konkursu objął Minister Energii. Partnerzy  projektu: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Politechnika Opolska oraz Plagiat.pl – dostawca Internetowego Systemu Antyplagiatowego dla szkół „Antyściąga.pl. Partner finału: Olivia Business Centre. Patronat medialny nad konkursem objął Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica”, wydawany przez ENERGA SA we współpracy z Politechniką Gdańską.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.actaenergetica.org

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Energa od wielu lat angażuje się w inicjatywy prospołeczne. Czyni to w ramach programu ENERGA dla Ciebie, który obejmuje działania kształtujące postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży, a także wspierające rozwój fizyczny i popularyzujące działalność kulturalną istotną dla społeczności lokalnych. Fundacja ENERGA niesie ponadto pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz czynnie wspiera organizacje charytatywne. Elementem programu ENERGA dla Ciebie jest projekt ENERGA Edukacja.

Popularne tagi