Komunikat prasowywersja do druku

Energa – Operator realizuje obietnice. Trwa wzmacnianie zasilania Kaszub

21.01.2016|ENERGA-Operator

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Coraz bliżej budowy Głównego Punktu Zasilania, poprawiającego bezpieczeństwo energetyczne Kaszub.  Energa-Operator wzmacnia  także linie energetyczne na obszarze zagrożenia awariami podczas jesiennych wichur i zimowych ciężkich opadów śniegu. Te prace są na ukończeniu.

Linie izolowane, znacznie bardziej odporne na upadki drzew i gałęzi, zastąpiły dotychczasowe „gołe” przewody w miejscowościach Kalisz, Wyrówno, Płocice, Śluza i  Tuszkowy. Kończą się podobne wymiany w okolicach Lipusza. Wymiana dotyczy ponad 18 km linii. Dokonano także uzgodnień dotyczących wymiany kolejnych 6,5 km linii w okolicach Lipuskiej Huty i Płociczna, realizacja nastąpi w III kwartale 2016.

Wycinka gałęzi i drzew, które zagrażały sieci, została już dokonana. Podpisano także wieloletnią umowę z firmą, której zadaniem będzie dbanie o odpowiednią odległość gałęzi od przewodów. To bowiem drzewa, przewracane przez wiatr lub obciążone śniegiem gałęzie powodują uszkodzenia sieci i długie przerwy w dostawach energii.

Przybliża się realizacja przedsięwzięcia, które walnie przyczyni się do poprawy zasilania w tej części Kaszub.  Zakończyło się postepowanie przetargowe i został wyłoniony wykonawca Głównego Punktu Zasilania „Karsin” wraz z liniami WN 110 kV i SN 15 kV. Odbyło się spotkanie konsultacyjne z Wójtem Gminy przy udziale przedstawicieli inwestora, firmy realizującej zadanie oraz największego odbiorcy prądu w Karsinie. Spotkanie miało na celu przybliżenie zakresu inwestycji oraz omówienie ewentualnych problemów, które mogą wyniknąć podczas jego realizacji.  Inwestycja ta realizowana jest na styku działalności Energa-Operator oraz Enea-Operator, co wymaga większej ilości uzgodnień. Stacja ta nie tylko zapełni „dziurę energetyczną” w okolicy, ale też  pozwoli na przyłączenie nowych odbiorców,  jak i zapewni poprawę bezpieczeństwa energetycznego Dziemian, Karsina, Lipusza oraz południowych obszarów Gminy Kościerzyna.

ENERGA-Operator to spółka Grupy ENERGA i jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Zasila odbiorców na obszarze 75 tys. km² (ok. ¼ powierzchni Polski). Spółka eksploatuje ponad 180 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi przesyła do odbiorców ponad 20 TWh energii rocznie, co daje jej 16,8 proc. udział w rynku. Majątek spółki tworzy 279 Głównych Punktów Zasilania oraz rozdzielni wysokiego napięcia (WN), ok. 59 tys. stacji średniego/niskiego napięcia (SN/nN) i rozdzielni SN oraz około milion przyłączy.

Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ. 

 

Popularne tagi