Wyzwanie dla energetycznie kreatywnych. Konkurs „ENERGIA Przyszłości” już po raz piąty

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Jak sprawić, by szkolny budynek stał się samowystarczalny – niezależny od zewnętrznych dostaw prądu, ciepła i gazu? Grupa Energa czeka na innowacyjne pomysły uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej Polski. Najlepsze zespoły oraz ich szkoły otrzymają cenne nagrody. Piąta edycja konkursu „ENERGIA Przyszłości" właśnie się rozpoczyna.

„ENERGIA Przyszłości” to konkurs, który wpisał się już trwale w kalendarze szkolnych wydarzeń. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem szkół i samych uczniów. Temat pracy pisemnej, którą w tegorocznej edycji mają przygotować uczestnicy konkursu brzmi: „ENERGIA Przyszłości. Moja szkoła jako wyspa energetyczna”. Termin nadsyłania prac upływa  15 marca 2016 roku.

– Liczymy na to, że uczniowie kreatywnie połączą wiedzę zdobytą w szkole, informacje pozyskane z innych źródeł oraz własne niebanalne pomysły. Ich sukces w konkursie zależy od tego, czy będą potrafili udowodnić przed jury, że ich nowatorskie idee mają szansę znaleźć zastosowanie w praktyce. Organizując konkurs „ENERGIA Przyszłości” za cel stawiamy sobie rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań poznawczych i badawczych. Chcemy też budować świadomość wśród uczestników, i wśród obserwatorów konkursu, jak blisko każdego z nas, każdego dnia są lub mogą być innowacyjne rozwiązania związane z elektrycznością i energetyką – mówi Rafał Hyrzyński, dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Regulacyjnej Energa SA.

Co trzy głowy, to nie jedna

W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z 3 uczniów pracujących pod opieką nauczyciela. Jednym z ważnych elementów konkursu jest bowiem wzmacnianie umiejętności współpracy w grupie. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem.

Oceniając prace konkursowe, oprócz możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań w praktyce, jury będzie brało pod uwagę poziom merytoryczny i nowatorskie ujęcie tematu. Autorzy pięciu najwyżej ocenionych opracowań zostaną zaproszeni do finału, który odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku w Gdańsku. Finaliści zaprezentują swoje pomysły i odpowiedzą na pytania jury. Nowością w tej edycji będą pytania zadawane przez inne zespoły. Ocenie podlegać będzie merytoryczna warstwa prezentacji, jak i jej forma. Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły, które reprezentują – nagrody pieniężne.

Nagrody, o które będą walczyć finaliści:

  • za zajęcie 1 miejsca – laptopy dla każdego członka zespołu oraz jego opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół na zakup pomocy naukowych dla uczniów
  • za zajęcie 2 miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł
  • za zajęcie 3 miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci smartfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł

Konkurs „ENERGIA Przyszłości” jest jedną z inicjatyw realizowanych przez Grupę w ramach programu Energa Edukacja, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat energii elektrycznej, a także kształtowanie postaw proekologicznych.

– Towarzyszymy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Inspirujemy do kreatywności i podejmowania wspólnych działań, co później procentuje w dorosłym, zawodowym życiu. Młodym ludziom staramy się pokazać, że energetyka to atrakcyjna dziedzina i że warto – zwłaszcza, gdy chcą się w niej specjalizować – wyjść poza szkolne podręczniki. Temu, między innymi, służy nasz konkurs. Cieszymy się, że zyskuje coraz większą popularność – mówi Katarzyna Kowalska, dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa SA.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Prezydent Miasta Gdańska.

Partnerem konkursu jest Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska oraz Antyściąga.pl – dostawca Internetowego Systemu Antyplagiatowego dla szkół.

Patronat medialny nad konkursem objął Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica”, wydawany przez Energa SA we współpracy z Politechniką Gdańską.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na www.actaenergetica.org 

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych energii wytworzonej ogółem. Energia zielona powstaje w 47 elektrowniach wodnych, czterech farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę. Podstawowa działalność Grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną. ENERGA dostarcza i sprzedaje prąd ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z około 15-proc. udziałem w rynku.

Energa od wielu lat angażuje się w inicjatywy prospołeczne. Czyni to w ramach programu Energa dla Ciebie, który obejmuje działania kształtujące postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży, a także wspierające rozwój fizyczny i popularyzujące działalność kulturalną istotną dla społeczności lokalnych. Fundacja Energa niesie ponadto pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz czynnie wspiera organizacje charytatywne. Elementem programu Energa dla Ciebie jest projekt Energa Edukacja.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem