Energa drugi raz z rzędu w Respect Index

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Akcje Energi kolejny raz weszły w skład indeksu RESPECT grupującego giełdowe spółki odpowiedzialne społecznie i zarządzane według najlepszych standardów. Energa, która notowana jest na warszawskim parkiecie od dwóch lat, potwierdziła, że jej biznes prowadzony jest w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 21 grudnia. 

Respect Index to projekt realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Ma on na celu wyłonienie spółek działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także pod względem  działań ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Ponadto obecność  w indeksie mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności, podobnie jak inne indeksy giełdowe, Respect Index stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

Respect Index - Roman Pionkowski i Paweł Tamborski.jpg
Roman Pionkowski i Paweł Tamborski

- W tym roku Energa zdecydowanie poprawiła swój wynik w zakresie działań  środowiskowych, głównie za sprawą wprowadzonego systemu zarządzania w tym obszarze , ale także w kwestiach związanych z etyczną stroną działalności, czy zarządzaniem ryzykiem nadużyć – mówi Roman Pionkowski, prezes Energa SA.

Spółka, weryfikowana przez giełdę oraz niezależnego audytora, potwierdziła m.in., że odpowiednio zarządza ryzykiem poprzez audyty wewnętrzne, ogranicza negatywne odziaływanie na środowisko na wszystkich poziomach swojej działalności oraz dba o dobre relacje z pracownikami, interesariuszami i klientami. Natomiast dzięki wysokim standardom w zakresie raportowania i relacji inwestorskich może być postrzegana przez inwestorów jako firma o zdrowych podstawach biznesowych.

Grupa Energa dba o zachowanie odpowiednich proporcji między swoją działalnością biznesową, etyką, ekologią oraz potrzebami klientów i pracowników, a jej zaangażowanie społecznie jest potwierdzane przez najbardziej prestiżowe wyróżnienia, jak Złoty Listek CSR Polityki czy ubiegłoroczna Nagroda Dziennikarzy za Najlepszy Raport Społeczny. Grupa na wyjątkowo szeroką skalę wdrożyła także system zarządzania środowiskowego zgodnego z wytycznymi Rozporządzenia EMAS oraz uzyskała certyfikat ISO 14001:2004, który objął dziesięć kluczowych spółek Grupy i łącznie 159 lokalizacji.   

Respect Index - przedstawiciele spółek indeksu.jpg
Przedstawiciele spółek wchodzących w skład RESPECT Index

O wszystkich prowadzonych aktywnościach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, Grupa Energa każdego roku informuje swoich interesariuszy w raportach prezentujących dane pozafinansowe, które są weryfikowane przez niezależnego audytora. Najnowszy raport CSR Grupy Energa „Nasza odpowiedzialność 2014” dostępny jest w wersji multimedialnej.

Energa dba o otoczenie

Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne, dlatego od lat Energa podejmuje działania służące jego ochronie. Grupa inwestuje m.in. w przyjazne środowisku odnawialne źródła energii i w ostatnim czasie oddała do użytku farmę fotowoltaiczną w okolicy Torunia, która jest drugim fotowoltaicznym źródłem Grupy i największym tego typu obiektem w Polsce, blok na biomasę w Elblągu oraz farmę wiatrową w Myślinie. Obecnie 36 procent wyprodukowanej przez Grupę energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Środowisku naturalnemu sprzyjają także prace modernizacyjne. W Elektrowni Ostrołęka nowe instalacje do odazotowania i odsiarczania spalin redukują emisję szkodliwych substancji oraz ograniczają zanieczyszczenia powietrza. A inwestycje w modernizację  sieci energii elektrycznej przyczyniają się do ograniczenia strat sieciowych, przez co firma traci mniej energii elektrycznej przy jej dystrybucji, co również wpływa korzystnie na środowisko naturalne.

Energa jako największy w kraju producent energii wytwarzanej w elektrowniach wodnych dba również o obszary chronione i cenne przyrodniczo, m.in. poprzez  budowanie przepławek, zarybianie rzek lub rozmieszczanie budek lęgowych dla ptaków.

Eko rozwiązania oferuje również swoim klientom, m.in. elektroniczną fakturę, dzięki której ogranicza zużycie papieru, co przekłada się na mniejszą liczbę wycinanych drzew i niższą emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Wychodzi naprzeciw potrzebom klientów

Jedną z najważniejszych potrzeb klientów jest pewność stałych dostaw energii elektrycznej. W tym celu Energa prowadzi unikalne w skali kraju inwestycje związane z modernizacją i automatyzacją sieci dystrybucyjnej, których efektem jest znaczne zmniejszenie w ostatnich latach liczby i czasu trwania awarii. Budowa inteligentnych sieci dystrybucyjnych poprawia niezawodność i komfort korzystania z energii elektrycznej zarówno w życiu codziennym mieszkańców jak też w funkcjonowaniu ważnej dla lokalnych społeczności infrastuktury komunikacyjnej i ochrony zdrowia oraz instytucji użyteczności publicznej. Firma podjęła też ponadstandardowe rozwiązania, umożliwiające zgłaszanie awarii przez wysłanie SMS oraz udostępniając na stronie internetowej aktualną mapę wyłączeń z informacją o czasie usunięcia awarii.

Energa kładzie też duży nacisk na edukację klientów. Zaangażowała się w ogólnopolską kampanię mającą na celu podnoszenie świadomości o działaniach firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe. Przyjęła też Kodeks Dobrych Praktyk, gwarantując klientom przejrzyste i jasne zasady zawierania umów.

Spełnia oczekiwania pracowników

Jako jeden z największych pracodawców na Pomorzu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom przyjazne miejsce pracy, bezpieczeństwo oraz rozwój zawodowy i osobisty. Dba o kulturę organizacyjną, aby była zgodna z zasadami etyki. Istotnym narzędziem w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jest przyjęty Kodeks Etyczny Energa SA czy prowadzone dla wszystkich pracowników szkolenia na temat mobbingu i dyskryminacji.

Energa przynależy również do Global Compact, największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że zobowiązała się do przestrzegania zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Pomaga rozwijać talenty

Grupa Energa od lat działa konsekwentnie i kompleksowo na rzecz otoczenia, wychodząc naprzeciw potrzebom poszczególnych grup interesariuszy. Wszystkie prospołeczne aktywności spaja od 2008 roku kompleksowy program realizowany pod nazwą „Energa dla Ciebie”. Firma koncertuje się w nim na wspieraniu i propagowaniu edukacji, sportu i zdrowego trybu życia, a poprzez powołaną fundację prowadzi działania charytatywne wspierające wiele instytucji i organizacji. Jest też mecenasem różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych oraz partnerem projektów na rzecz innowacji.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem