Waldemar Kamrat Wiceprezesem Zarządu Energa SA

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Zarząd Energa SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki delegowała członka Rady Nadzorczej, Pana Waldemara Kamrata do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju. Będzie wykonywał czynności na stanowisku członka Zarządu, wobec którego postępowanie kwalifikacyjne nie zostało rozstrzygnięte w kwietniu br. Rada Nadzorcza delegowała Pana Waldemara Kamrata do Zarządu Spółki na okres do trzech miesięcy.

- W związku z intensyfikacją prac nad planami rozwoju Grupy Energa podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki do czterech osób. Pan Waldemar Kamrat będzie odpowiedzialny za koordynację prac nad aktualizacją strategii rozwoju Grupy Energa i w tym obszarze wzmocni obecny Zarząd Spółki -  mówi Bogusław Nadolnik, Przewodniczący Rady Nadzorczej Energa SA.

- Grupa Energa jest jedną z kluczowych polskich spółek o strategicznym znaczeniu. Dlatego powierzone mi zadanie związane z koordynacją prac nad strategią traktuję jako wyzwanie i jednocześnie odpowiedzialną misję – mówi Waldemar Kamrat, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju Energa SA.

Waldemar Kamrat jest absolwentem Politechniki Gdańskiej - Wydziału Elektrycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Ekonomiki Produkcji. Jest profesorem tytularnym w dziedzinie nauk technicznych oraz specjalistą w zakresie energetyki kompleksowej. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/ Washington DC.

W latach 1977-1983 pracował w przemyśle na różnych stanowiskach technicznych, uzyskując kompetencje kierownicze w zakresie gospodarki energetycznej. W 1983 roku został zatrudniony na ówczesnym Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (obecnie Wydział  Elektrotechniki i Automatyki). W Politechnice Gdańskiej pełnił w latach 1990-1997 funkcje kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie energetyki. Od 2001 roku jest kierownikiem Zespołu Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki. W latach 2008-2012 był Prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej, a od 1.09.2012 roku do 28.02.2015 roku był Dyrektorem  Centrum Technologii Energetycznych Politechniki Gdańskiej. 

W latach 1996–2005 pełnił szereg funkcji kierowniczych w zarządach firm energetycznych, a od 2004 do 2006 roku był przedstawicielem Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli. Jest członkiem: Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, Editorial Board międzynarodowego pisma "The International Journal of Power and Energy Systems", indeksowanego przez Cambridge Scientific Abstracts oraz polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (USA). Był Członkiem Rady Nadzorczej Litpol Link (2008-2010), Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PSE Północ w Bydgoszczy (2010-2013), Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku (2009-2013) oraz Członkiem Rady Nadzorczej GAZ-SYSTEM SA (od 2013 roku do momentu złożenia rezygnacji z dniem 1.10.2015 roku). Jest autorem  ponad  220 publikacji, w tym 4 samodzielnych książek, na temat elektroenergetyki, gospodarki energetycznej i energetyki kompleksowej. Jest doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej ds. Energetyki.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem