Komunikat prasowywersja do druku

Cenne nagrody dla uczniów SP nr 3 w Sławnie

11.09.2015|Planeta Energii

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Tablica multimedialna, projektor i tablet, to nagrody jakie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie za zwycięstwo w Energetycznym Turnieju Miast. Cenną wygraną w konkursie wywalczyli wspólnie mieszkańcy Sławna, w tym uczniowie z rodzicami oraz strażacy i miejscowi kolarze.

W maju br. w Sławnie gościło mobilne centrum nauki „Planeta Energii”. Wizyta miasteczka była nagrodą dla uczniów z klas I A, I B i I C oraz ich wychowawców, pani Marzeny Kowalskiej, Iwony Olszewskiej i Oktawii Olszewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 za zwycięstwo w V edycji programu edukacyjnego Grupy Energa.

W ramach trasy naukowego centrum, które odwiedziło w sumie 10 miast, zrealizowany został dodatkowy konkurs - Energetyczny Turniej Miast, podczas którego mieszkańcy danego miasta pedałując na ośmiu rowerach stacjonarnych wytwarzali energię elektryczną. Dodatkowe punkty dla swojego miasta można było także zdobyć poprzez głosowanie na jego galerię zdjęć na Facebooku. Najbardziej energetycznym miastem okazało się Sławno, którego mieszkańcy łącznie przejechali prawie 708 km i zebrali 739 „lajków” swojej galerii, dzięki czemu wytworzyli 990,14 W/h energii!

Dzięki temu zwycięstwu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wzbogacili się o tablicę multimedialną, projektor, tablet oraz wizualizer wraz z oprogramowaniem. Oficjalnie nagrodę uczniom i nauczycielom wręczyła Marta Dankowska, Dyrektor Wydziału Marketingu Korporacyjnego Energa S.A.

- Zarówno dzieci jak i dorośli mieszkańcy Sławna bardzo nam zaimponowali swoim zaangażowaniem oraz podwójnym zwycięstwem: w programie edukacyjnym i w Energetycznym Turnieju Miast. Dlatego z największą przyjemnością przekazaliśmy uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 nagrodę w postaci multimedialnej tablicy z akcesoriami – mówi Marta Dankowska.Mamy, że będziemy mieli jeszcze okazję odwiedzić Sławno, bo już za chwilę rusza kolejna edycja Planety Energii, do udziału w której już dziś gorąca zachęcamy wszystkich nauczycieli i uczniów najmłodszych klas.

Na uroczystości obecny był również burmistrz miasta Krzysztof Frankenstein, który sprawował honorowy patronat nad wizytą mobilnego centrum nauki „Planeta Energii” w Sławnie.

„Planeta Energii” to program edukacyjny, dzięki któremu Grupa Energa już od ponad pięciu lat uczy najmłodszych jak bezpiecznie i racjonalnie korzystać z prądu. Projekt realizowany jest w formie konkursu dla nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego laureaci nagradzani są dwudniową wizytą mobilnego centrum nauki „Planeta Energii”. Już w październiku wystartuje VI edycja programu. Szczegóły dotyczące udziału w projekcie dostępne są na stronie PlanetaEnergii.pl

 

Grupa Energa od wielu lat angażuje się w inicjatywy prospołeczne. Czyni to w ramach programu Energa dla Ciebie, który obejmuje działania kształtujące postawy proekologiczne wśród najmłodszych, a także wspierające rozwój fizyczny i popularyzujące działalność kulturalną istotną dla społeczności lokalnych. Fundacja Energa niesie ponadto pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz czynnie wspiera organizacje charytatywne. Elementem programu Energa dla Ciebie jest projekt Energa Edukacja, którego celem jest propagowanie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. Dzięki realizowanemu od 2010 roku autorskiemu programowi „Planeta Energii”,  wiedzę o energii elektrycznej zdobyło już ponad 207 tys. dzieci z całej Polski, a mobilne centrum nauki odbyło ponad 70 wizyt w różnych miejscowościach.

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną. ENERGA dostarcza i sprzedaje prąd ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Popularne tagi