Komunikat prasowywersja do druku

ENERGA-OPERATOR podsumowuje dotychczasowe prace nad inteligentną siecią

28.07.2015|ENERGA-Operator

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

ENERGA-OPERATOR SA zaprezentowała raport „Podsumowanie prac nad mapą drogową wdrożenia inteligentnej sieci do 2020 roku”. Spółka zamierza wdrożyć wybrane rozwiązania inteligentnych sieci na całym obszarze swojej działalności.

Spółka podjęła decyzję, że spośród szerokiego katalogu rozwiązań inteligentnych sieci na obecnym etapie rozwoju polskiego rynku najważniejsze dla ENERGA-OPERATOR są te technologie, które najmocniej przyczyniają się do poprawy niezawodności dostaw energii.  Wg wyliczeń firmy wdrożenie wybranych rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci pozwoli na skrócenie czasu trwania przerw w dostawach energii o 83 minuty. Oznacza to potencjał do obniżenia wskaźnika SAIDI w ENERGA-OPERATOR SA do czasu poniżej 3 godzin na mieszkańca, w stosunku do czasu uzyskanego w 2014 r. (262 minuty).

Spółka podkreśla, że poprawa  wskaźników niezawodności  poprzez rozwój inteligentnych rozwiązań będzie możliwa do uzyskania poprzez dodanie tych rozwiązań do tradycyjnych inwestycji modernizujących sieci, w szczególności instalacji łączników zdalnie sterowanych. Główne zweryfikowane przez firmę „inteligentne” technologie przyczyniające się do redukcji wskaźników to:

  • system OMS (Outage Management System), który pozwala na automatyzację przekazywania danych o miejscach awarii i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy dyspozytorem i brygadami monterskimi usuwającymi awarie;
  • system FDIR (Fault Detection Isolation & Restoration), który w czasie krótszym niż 3 minuty pozwala na automatyczne wykrycie awarii, wydzielenie miejsca uszkodzenia poprzez przełączenia podziałów oraz wznowienie dostaw do tych obszarów sieci dla których jest taka możliwość z innego kierunku
  • system TETRA, służący do transmisji danych technologicznych oraz komunikacji głosowej między brygadami pogotowia energetycznego a dyspozytorami.

„Inteligentna Siec Energetyczna ma pozwolić na zapewnienie ciągłych, bezpiecznych i efektywnych kosztowo usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, a także stworzyć możliwości techniczne do oferowania odbiorcom nowych usług optymalizujących użytkowanie energii oraz umożliwiających efektywne włączenie odbiorców w proces wytwarzania energii” – podkreśla Adam Olszewski, Dyrektor Departamentu Innowacji w Energa Operator SA.

Analiza oraz dokument „Podsumowanie prac nad mapą drogową wdrożenia inteligentnej sieci do 2020 roku” (do pobrania stąd: Mapa Drogowa Sieci Inteligentnych) powstały w celu określenia priorytetów inwestycyjnych w zakresie inteligentnych sieci na najbliższe lata.

ENERGA-Operator to spółka Grupy ENERGA i jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Zasila odbiorców na obszarze 75 tys. km² (ok. ¼ powierzchni Polski). Spółka eksploatuje ponad 180 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi przesyła do odbiorców ponad 20 TWh energii rocznie, co daje jej 16,8 proc. udział w rynku. Majątek spółki tworzy 279 Głównych Punktów Zasilania oraz rozdzielni wysokiego napięcia (WN), ok. 59 tys. stacji średniego/niskiego napięcia (SN/nN) i rozdzielni SN oraz około milion przyłączy.

Misją spółki jest NIEZAWODNOŚĆ. 

 

Popularne tagi