Złoty Listek CSR dla Grupy Energa

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa Energa, jako jedyna firma energetyczna, zdobyła najwyższą nagrodę w czwartej edycji zestawienia firm, które w swojej działalności stosują zasady społecznej odpowiedzialności. W tegorocznym rankingu prowadzonym przez tygodnik Polityka, Energa otrzymała Złoty Listek CSR.

To już trzecie wyróżnienie dla firmy, ale po raz pierwszy najwyższe - w minionych latach Grupa Energa uhonorowana była Srebrnym oraz Białym Listkiem CSR.

Zestawienie tygodnika Polityka gromadzi firmy, które w swojej działalności  stosują zasady zrównoważonego rozwoju (opisywane w skrócie jako CSR - z ang. corporate social responsibility), czyli biorą odpowiedzialność za swój wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Istotny jest też sposób, w jaki komunikują efekty swoich działań lub zaniechań. Odpowiedzialne firmy często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem jest ich system etyczny oraz dokument, który opisuje zasady postępowania biznesowego oraz zarządzania personelem.

- Złoty Listek CSR 2015 jest dowodem na to, że Grupa Energa jest uznawana przez ekspertów za podmiot konsekwentnie i skutecznie podnoszący standardy działania wynikające ze społecznej odpowiedzialności biznesu - mówi Katarzyna Karolak z Departamentu Środowiskowo-Prawnego Energa Centrum Usług Wspólnych, która jest członkiem zespołu odpowiadającego za działania CSR w firmie.

Autorzy zestawienia oceniali siedem najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochronę środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesową i zaangażowanie społeczne. Wybór tych aspektów bazuje na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26 000.

- W porównaniu do roku ubiegłego, w którym otrzymaliśmy „Biały Listek”,  udoskonaliliśmy działania związane z zarządzaniem etyką, a także opracowaliśmy i opublikowaliśmy Kodeks etyczny Energa SA, który definiuje wartości istotne dla spółki i  zasady postępowania biznesowego w organizacji. Ponadto wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z najwyższymi normami obowiązującymi w Unii Europejskiej - dodaje Anna Mańkowska z Energa CUW.

Dbałość o środowisko naturalne

Grupa Energa dba o zachowanie odpowiednich proporcji między swoją działalnością, etyką, ekologią oraz potrzebami klientów i pracowników. Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne, dlatego od lat Energa podejmuje działania służące jego ochronie.

Energa inwestuje w przyjazne środowisku odnawialne źródła energii. W ubiegłym roku oddano do użytku kolejne nowe, ekologiczne źródła energii: farmę fotowoltaiczną w okolicach Gdańska, blok na biomasę w Elblągu oraz farmę wiatrową w Myślinie. Obecnie 36 procent wyprodukowanej przez Grupę energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Środowisku naturalnemu sprzyjają także prace modernizacyjne. W Elektrowni Ostrołęka nowe instalacje do odazotowania i odsiarczania spalin redukują emisję szkodliwych substancji oraz ograniczają zanieczyszczenia powietrza. A inwestycje w modernizację  sieci energii elektrycznej przyczyniają się do ograniczenia strat sieciowych, przez co firma traci mniej energii elektrycznej przy jej dystrybucji, co również wpływa korzystnie na środowisko naturalne.

Energa jako największy w kraju producent energii wytwarzanej w elektrowniach wodnych dba również o obszary chronione i cenne przyrodniczo, m.in. poprzez  budowanie przepławek, zarybianie rzek lub rozmieszczanie budek lęgowych dla ptaków.

Swoim klientom również oferuje eko rozwiązania, m.in. elektroniczną fakturę, dzięki czemu ogranicza się zużycie papieru, unika się wycinki drzew i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wychodzi naprzeciw potrzebom klientów

Jedną z najważniejszych potrzeb klientów jest pewność stałych dostaw energii elektrycznej. W tym celu Energa prowadzi inwestycje, których efektem jest znaczne zmniejszenie w ostatnich latach liczby i czasu trwania awarii. Firma podjęła też ponadstandardowe rozwiązania, umożliwiające zgłaszanie awarii przez wysłanie SMS oraz udostępniając na stronie internetowej aktualną mapę wyłączeń z informacją o czasie usunięcia awarii.

Energa kładzie też duży nacisk na edukację klientów. Zaangażowała się w ogólnopolską kampanię mającą na celu podnoszenie świadomości o działaniach firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe. Przyjęła też Kodeks Dobrych Praktyk, gwarantując klientom przejrzyste i jasne zasady zawierania umów.

Spełnia oczekiwania pracowników

Jako jeden z największych pracodawców na Pomorzu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom przyjazne miejsce pracy, bezpieczeństwo oraz rozwój zawodowy i osobisty. Dba o kulturę organizacyjną, aby była zgodna z zasadami etyki. Istotnym narzędziem w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jest przyjęty Kodeks Etyczny Energa SA. Dokument opisuje kluczowe wartości oraz zachowania, jakie pracownicy chcą przestrzegać w kontaktach z klientami, partnerami biznesowymi oraz w relacjach wewnętrznych.

Za działanie prowadzone zgodnie z najlepszymi standardami obejmujące m.in. ład korporacyjny, czynniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne Energa została włączona do indeksu spółek odpowiedzialnych RESPECT Index, który obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych.

Energa przynależy również do Global Compact, największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że zobowiązała się do przestrzegania zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Grupa Energa od lat działa konsekwentnie i kompleksowo na rzecz otoczenia, wychodząc naprzeciw potrzebom poszczególnych grup interesariuszy. Wszystkie prospołeczne aktywności spaja od 2008 roku kompleksowy program realizowany pod nazwą „Energa dla Ciebie”. Firma koncertuje się w nim na wspieraniu i propagowaniu edukacji, sportu i zdrowego trybu życia, a poprzez powołaną fundację prowadzi działania charytatywne wspierające wiele instytucji i organizacji. Jest też mecenasem różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych oraz partnerem projektów na rzecz innowacji.

O wszystkich prowadzonych aktywnościach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, Grupa Energa każdego roku informuje swoich interesariuszy w raportach prezentujących dane pozafinansowe, które są weryfikowane przez niezależnego audytora. Najnowszy raport CSR Grupy Energa „Nasza odpowiedzialność 2014” można pobrać tutaj.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem