Bardzo dobry kwartał Grupy Energa – wyższe zyski i poprawa rentowności

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

W I kwartale Energa przedstawiła solidny zestaw wyników. Zysk netto wzrósł o 13 proc. a EBITDA o 7 proc. Przychody wyniosły 2,9 mld zł i były o 6 proc. wyższe niż rok temu. Dzięki nowym instalacjom produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła o 10 proc., Grupa dostarczyła również więcej energii do swoich odbiorców.

Grupa Energa odnotowała w I kwartale 2015 roku zysk netto na poziomie 355 mln zł, co oznacza wzrost o 13 proc. EBITDA wyniosła 691 mln zł i była wyższa o 7 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku. Przychody ukształtowały się na poziomie  2 913 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc.  

Segment Dystrybucji - kluczowy dla Grupy segment w I kwartale poprawił wynik EBITDA o 22 proc., osiągajac poziom 498 mln zł. To efekt wyższego o 4 proc. wolumenu dostarczonej energii, jak i  wyższej średniej stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych. Dodatkowo, do zwiększenia  zysków przyczynił się spadek strat sieciowych. To głównie efekt przejścia z sześciomiesięcznych odczytów na dwumiesięczne. Taki system pozwolił zwiększyć jednorazowo przychody z usług dystrybucyjnych.

Segment Sprzedaży – stabilne wyniki kwartału: wynik EBITDA był o 7 proc wyższy. W I kwartale ceny sprzedaży energii do odbiorców końcowych wzrosły średnio o ok. 6 proc. Utrzymany został wolumen sprzedaży detalicznej (4,3 TWh). Wszystkie te czynniki poprawiły rentowność Grupy w tym obszarze.

Segment Wytwarzania -  zanotował słabsze wyniki, a wpływ na nie miały czynniki rynkowe, m.in. niskie ceny zielonych certyfikatów i spadająca cena urzędowa wyznaczana przez Prezesa URE. Z początkiem 2014 roku do katalogu usług systemowych świadczonych na rzecz PSE weszła operacyjna rezerwa mocy, która znacznie zwiększyła przychody segmentu. W I kwartale tego roku przychód za tę usługę był na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

- Grupa Energa notuje stabilne wzrosty. W pierwszym kwartale poprawiły się wyniki w kluczowym Segmencie Dystrybucji – wyższy wolumen dostarczanej energii i rentowność w tym obszarze. Dodatkowo, dzięki zrealizowanym inwestycjom, widocznie zwiększyła się produkcja energii z OZE. Naszym celem jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału Energi i zapewnienie wysokiej efektywności w każdym obszarze jej działania. Jestem przekonany, że nasza praca na rzecz dalszego rozwoju całej Grupy pozwoli jej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i legislacyjne -  mówi Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA.

Wyniki I kw. 2015 przychody zysk ebidta.jpg

Wzrost produkcji energii z OZE dzięki nowym instalacjom

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energa na koniec I kwartału 2015 roku wyniosła 1,4 GWe. Grupa wytworzyła 1,2 TWh energii elektrycznej brutto, czyli o 4 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek wynika głównie z mniejszej produkcji opartej o węgiel w związku  z mniejszym zapotrzebowaniem na pracę na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej w elektrowni w Ostrołęce.

Energa odnotowała natomiast 10-procentowy wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, które wygenerowały 530 GWh. Na poprawę wpływ miało uruchomienie w połowie 2014 r. bloku biomasowego w Elblągu oraz nowej farmy wiatrowej Myślino. Dzięki dobrym warunkom hydrologicznym więcej energii wyprodukowano także w przepływowych elektrowniach wodnych.

O 4 proc. wzrósł wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez Energa-Operator – wyniósł on 5,5 TWh, wobec 5,3 TWh energii przesłanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych utrzymana została na stabilnym poziomie i wyniosła podobnie jak w zeszłym roku 4,3 TWh, natomiast ilość energii sprzedanej na rynku hurtowym wyniosła 2,6 TWh i była o 4 proc. niższa.

Niezawodność sieci po przejściu orkanu Felix

Na koniec I kwartału 2015 roku średni czas awarii na odbiorcę (wskaźnik SAIDI) wyniósł 106 min. wobec 99 min. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnia częstotliwość przerw w dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) wzrosła z 1 do 1,2. Pogorszenie wskaźników wynika z awarii masowych spowodowanych w styczniu przez orkan Felix.

Grupa Energa w celu minimalizacji awaryjności sieci konsekwentnie inwestuje w jej modernizację i rozbudowę. Nowoczesne rozwiązania umożliwią dalszą poprawę niezawodności dostaw energii, zmniejszenie liczby awarii i czasu ich trwania, nawet przy trudnych warunkach pogodowych. W I kwartale 2015 roku z 268 mln zł nakładów inwestycyjnych Grupy wydatki w Segmencie Dystrybucji wyniosły 179 mln zł. Przeznaczone były głównie na  modernizację sieci oraz jej rozbudowę w związku z przyłączaniem nowych odbiorców, a także na wdrażanie elementów inteligentnej sieci Smart Grid.

Kolejne inicjatywy w obszarze badań i rozwoju

Energa została liderem powołanego w kwietniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego projektu Inteligentne Specjalizacje Pomorza, którego celem jest zmniejszenie energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Cel osiągany będzie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii, głównie w budownictwie i transporcie, a także dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii, energetyki prosumenckiej, czy smart grid w przesyle i dystrybucji energii.  

W ramach prowadzonego przez Grupę Energa projektu eMobility, którego celem jest poznanie i zbadanie sposobów użytkowania samochodów elektrycznych przez mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu, powstają punkty ładowania samochodów elektrycznych. W Trójmieście spółka uruchomiła dwa punkty szybkiego i trzy półszybksiego ładowania aut z napędem elektrycznym.  

Wkrótce dywidenda trafi do akcjonariuszy

Już 21 maja Energa wypłaci dywidendę: akcjonariusze otrzymają 1,44 zł na każdą posiadaną akcję spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  29 kwietnia br. zadecydowało o przeznaczeniu na ten cel 92 proc. jednostkowego zysku netto, czyli 596 mln zł. Stopa dywidendy z dnia ZWZ wyniosła 5,4 proc. co oznacza, że była istotnie wyższa niż obecne poziomy lokat bankowych.

W związku z tym, że w I kwartale roku dokonywane są wypłaty dywidend spółek zależnych na rzecz Energa SA, jednostkowy zysk netto tej spółki, który będzie podstawą do wypłaty dywidendy za kolejny rok, wyniósł po minionym kwartale 917 mln zł.

Stabilna pozycja finansowa wspiera realizację atrakcyjnej polityki dywidendowej. W roku ubiegłym na wypłatę dywidendy przeznaczono 83 proc. jednostkowego zysku netto. Zeszłoroczna premia wyniosła 1 zł na akcję, a łącznie wypłacono akcjonariuszom 414 mln zł. W ostatnich dniach nowo powołany Zarząd IV kadencji zadeklarował chęć podtrzymania polityki dywidendowej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem