Energa zakwalifikowana do Indeksu Respect rok po giełdowym debiucie

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa znalazła się w gronie odpowiedzialnych społecznie spółek giełdowych, a jej akcje zostały włączone w skład prestiżowego Respect Index Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 22 grudnia. 

Respect Index to pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie. Jego nowy skład został ogłoszony w trakcie konferencji podsumowującej zarówno VIII edycję, jak i pięć lat projektu realizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W gronie spółek, które dołączyły do indeksu znalazła się Energa. 

- Realizując nasze cele ekonomiczne pamiętamy, że nie odbywa się to bez wpływu na otoczenie, dlatego elementem naszej strategii są działania podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju. Grupa Energa oprócz działań biznesowych równocześnie tworzy relacje społeczne i zabiega o zaufanie interesariuszy. Wejście do indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych traktujemy jako zobowiązanie do stałego podnoszenia standardów. Fakt, że stało się to już w rok po giełdowym debiucie potwierdza nasze przywiązanie do tej idei – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Energa SA.

Energa wchodzi w skład Indeksu Respect - Mirosław Bieliński i Paweł Tamborski

Energa od lat angażuje się w inicjatywy odpowiedzialnego społecznie biznesu. Od 2008 roku rozwija je pod hasłem „Energa dla Ciebie”. Dziś obejmują one pięć głównych filarów, poprzez które Grupa działa na rzecz lokalnych społeczności, rozwija postawy proekologiczne, popularyzuje aktywność fizyczną i zachowania fair play, wspiera kulturę i sztukę oraz propaguje wiedzę związaną z energią elektryczną.

W ostatnich dniach raport „Nasza odpowiedzialność 2013”, czyli trzecia publikacja podsumowująca działania Grupy Energa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, została nagrodzona przez jury dziennikarskie w ósmej edycji konkursu „Raporty społeczne”. Dziennikarze docenili strukturę i sposób prezentowania informacji w opracowaniu opisującym w jaki sposób Grupa łączy rozwój biznesowy z interesami swojego otoczenia.

Respect Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt jest realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Ma on na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności, podobnie jak inne indeksy giełdowe, Respect Index stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa ENERGA jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości około 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowi ok. 25 proc. powierzchni kraju.

Ponadto, Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku około 15 proc.

 

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem