Energa: najbardziej przejrzysty opis społecznej odpowiedzialności

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa Energa otrzymała nagrodę dziennikarzy w konkursie na najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jury doceniło przemyślaną i czytelną strukturę oraz umiejętne pokazanie działalności biznesowej spółki.

Publikacja „Nasza odpowiedzialność 2013” została nagrodzona przez jury dziennikarskie w ósmej edycji konkursu „Raporty społeczne”. Dziennikarze docenili strukturę i sposób prezentowania informacji w opracowaniu opisującym w jaki sposób Grupa łączy rozwój biznesowy z interesami swojego otoczenia. Oprócz jury dziennikarskiego nagrody uczestnikom w konkursie przydzielało także jury główne, Ministerstwo Gospodarki oraz internauci. Nagrodzonych zostało łącznie pięć spośród 31 nadesłanych raportów.

Doceniona przez dziennikarzy struktura raportu powstała po badaniach opinii i oczekiwań interesariuszy firmy. Podczas przygotowań Energa po raz pierwszy zbadała, co główni odbiorcy opracowania chcą w nim znaleźć, na co zwracają uwagę i jakie informacje będą dla nich najbardziej przydatne. Rozdziały raportu bazują na filarach „Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej ENERGA”, która jest bezpośrednio powiązana ze strategią biznesową Grupy. Firma wyznaczyła cele środowiskowe i społeczne, w ten sam sposób, co cele ekonomiczne. Wszystkie można łatwo zmierzyć i porównać. To zdecydowanie umocniło wiarygodność prezentowanych danych.

- Dotarcie z przekazem do odbiorców to dziś trudna sztuka. Jest coraz więcej informacji, a  my odbiorcy mamy coraz mniej czasu, by się z nimi zapoznać. Tym trudniej jest zaprezentować tak szerokie opracowanie. To, że nasz pomysł przedstawienia działalności CSR docenili dziennikarze, jest szczególnym wyróżnieniem, bo jako eksperci widzieli i stworzyli już przecież naprawdę wiele skutecznych przekazów – mówi Katarzyna Kowalska, z Biura Marketingu i Komunikacji w Energa SA.

 Nasza odpowiedzialnośc 2013 - okładka.png

Wersję on-line raportu można obejrzeć tutaj. Wersja w pdf do pobrania tutaj: podsumowanie i pełen raport.

Założeniem strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Energa jest rozwój biznesowy dokonywany w równowadze z potrzebami  społecznymi, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz kształtowaniem pozytywnych relacji z otoczeniem.

- W długofalowej perspektywie osiągnięcie sukcesu biznesowego nie jest możliwe w oderwaniu od tego, co dzieje się w naszym otoczeniu. Dlatego w podejściu strategicznym, ale także w codziennych działaniach uwzględniamy interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi i społeczności lokalne – tłumaczy Jacek Szubstarski, odpowiedzialny za obszar CSR w Grupie.

„Nasza odpowiedzialność 2013” jest trzecią publikacją na temat działań CSR w Grupie Energa. Poprzednie Grupa wydała za rok 2011 i 2012. Po publikacji ostatniego raportu, firma jako pierwsza z branży energetycznej uzyskała poziom A+ według międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), prezentując aż 91 wskaźników. Raport objął 15 spółek Grupy i jest efektem prac zarówno pracowników, jak też interesariuszy zewnętrznych zaangażowanych w proces raportowania.

W konkursie Raporty Społeczne, już od ośmiu lat przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR) skierowana do firm i organizacji.

- W porównaniu z latami ubiegłymi wciąż najwięcej raportów społecznych zgłaszają branże: energetyczna, spożywcza i finansowa – ocenia Mirella Panek-Owsiańska, przewodnicząca jury, prezes zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - W Polsce od 2017 roku będzie obowiązywać nowa Dyrektywa UE o raportowaniu danych pozafinansowych oraz informacji nt. różnorodności. Jednak już dziś nowe regulacje są wyprzedzane przez praktyki wielu firm i obejmują znacznie szerszy zakres informacji pozafinansowych niż te, które są wymienione w dyrektywie.  

Konkurs organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy PwC i SGS. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach przez grupy eksperckie tworzące jury główne, dziennikarskie, internautów oraz Ministerstwo Gospodarki. W skład dziennikarskiego jury weszło w tym roku dziesięciu dziennikarzy, przedstawicieli tytułów opiniotwórczych, dzienników, rozgłośni radiowych i redakcji biznesowych W tegorocznym konkursie wybierano najlepsze raporty spośród 31 przekazanych publikacji.

Grupa Energa: Jesteśmy częścią lokalnych społeczności

Energa od lat angażuje się w inicjatywy wpisujące się w idee działania odpowiedzialnego społecznie. Od 2008 roku rozwija je pod hasłem Energa dla Ciebie. Dziś obejmują one pięć głównych filarów, poprzez które Grupa angażuje się w inicjatywy lokalnych społeczności, rozwija postawy proekologiczne, popularyzuje aktywność fizyczną i zachowania fair-play, wspiera kulturę i sztukę oraz propaguje wiedzę związaną z energią elektryczną.

Energa Edukacja koncentruje nasze działania na propagowaniu wiedzy na temat energii elektrycznej, sposobów jej wykorzystania, a także zachęcaniu do dyskusji na temat szans i problemów, jakie stoją przed współczesną energetyką. Działania w tym zakresie prowadzimy na wszystkich szczeblach edukacji – od kluczowego programu „Planeta Energii”, w ramach którego uczymy najmłodszych uczniów jak bezpiecznie i racjonalnie korzystać z energii elektrycznej, poprzez cykliczny konkurs „Energia Przyszłości” skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kończąc na stypendiach i stażach dla studentów oraz absolwentów szkół wyższych w ramach projektu „Energia do nauki”.

Energa Sport popularyzuje aktywność fizyczną oraz kształtuje pozytywne postawy wśród najmłodszych – przede wszystkim czerpanie radości z uprawiania sportu i rozwoju osobistego. Dzięki autorskim projektom tj. Energa Basket Cup, Energa Sailing oraz Energa Atletic Cup stwarzamy najbardziej utalentowanym dzieciom odpowiednie warunki do treningu i doskonalenia umiejętności w koszykówce, żeglarstwie i lekkoatletyce.

Energa dla Przyrody to nasza dbałość o środowisko naturalne i odpowiedzialne zarządzanie nim. Angażujemy się w działania na rzecz ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną. Stąd inicjatywy mające na celu m.in. budowanie partnerstwa i relacji z organizacjami chroniącymi przyrodę czy pomoc bocianom białym.

Energa Mecenat wychodzi naprzeciw potrzebom otaczającego środowiska i ludzi. Działając w oparciu o idee biznesu odpowiedzialnego społecznie wspieramy liczne instytucje kultury, obejmując patronatem zarówno spektakularne przedsięwzięcia, ale i wydarzenia ważne dla środowisk lokalnych.

Fundacja ENERGA pomaga rozwiązywać problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy z obszaru działalności spółek Grupy. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy dzieciom dotkniętymi chorobami, niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym.Energa angażuje się też w innowacyjne i proekologiczne działania, które przynoszą Grupie efekty w postaci wielu wyróżnień. Jest laureatem Nagrody Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka 2012. Dwukrotnie zdobyła tytuł Marki Wysokiej Reputacji w badaniu PremiumBrand. W zeszłym roku Grupa znalazła się w gronie firm nagrodzonych „Srebrnym listkiem CSR” Polityki, wyróżnieniem przyznawanym odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorstwom z listy 500. Za działania w roku 2009 została nagrodzona statuetką Perły Polskiego Biznesu, nagrodą Green Excellence za najwyższe standardy ekologiczności oraz przyznawaną przez BCC złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu. Marka Energa znajduje się także wśród European Trusted Brands 2010 jako jedna z „eko-marek" najbardziej budzących zaufanie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem