Wyższe zyski w Grupie ENERGA

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa ENERGA w trzech kwartałach 2014 roku odnotowała poprawę wyników. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 1 832 mln zł przy 24 proc. wzroście, a zysk netto 825 mln zł wobec 581 mln zł wypracowanych w tym samym okresie 2013 roku. Zarząd Spółki zaktualizował Program Inwestycyjny. Dzięki wzrostowi efektywności w obszarze inwestycji, Grupa zrealizuje cele inwestycyjne przy niższych wydatkach.

Po dziewięciu miesiącach Grupa ENERGA wypracowała 825 mln zł zysku netto, podczas gdy w zeszłym roku wyniósł on 581 mln zł. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 1 832 mln zł i była o 24 proc. wyższa w ujęciu r/r. Bardzo dobre rezultaty zostały wypracowane przy niższych o 9 proc. przychodach, które po trzech kwartałach wyniosły 7 792 mln zł.

W samym trzecim kwartale Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 218 mln zł wobec 59 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 551 mln zł i była wyższa o 51 proc. w ujęciu rok do roku. Grupa poprawiła swoje rezultaty we wszystkich segmentach, a największy wzrost dotyczył wytwarzania i poprawy w linii biznesowej Elektrownia Ostrołęka. Przychody Grupy w trzecim  kwartale to 2 506 mln zł.

W porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego roku, istotny wpływ na skalę wzrostu wyników miał zeszłoroczny odpis z tytułu trwałej utraty wartości bloku B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, który istotnie obniżył wówczas wynik finansowy Segmentu Wytwarzanie w pierwszym kwartale oraz koszty związane z restrukturyzacją zatrudnienia poniesione w trzecim kwartale 2013 roku. Dodatkowo na wyniki tegorocznych trzech kwartałów pozytywny wpływ miało rozwiązanie rezerwy na uprawnienia do emisji CO2. EBITDA po dziewięciu miesiącach roku i po wyłączeniu wpływu jednorazowych zdarzeń wzrosła o 9 proc. r/r.

- Wzrosty wyników Grupy - wyższe marże i wskaźniki rentowności - to głównie skutek  poprawy efektywności funkcjonowania, nad którą konsekwentnie  pracujemy.  Na lepsze  wyniki częściowo wpływ miały zdarzenia jednorazowe, ale nawet bez nich widoczny jest stabilny wzrost w porównaniu do zeszłego roku - mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA.    

W ciągu trzech kwartałów 2014 roku Grupa dostarczyła 15,5 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln odbiorców, co stanowiło wzrost o 2 proc. Wolumen sprzedanej energii to 19,3 TWh i był niższy o 15 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Wolumen energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym spadł o ok. 8 proc., głównie w  grupach taryfowych A i B, co jest wynikiem  zmiany strategii sprzedażowej.

W dziewięciu miesiącach 2014 roku produkcja energii elektrycznej w Grupie ENERGA utrzymała się na porównywalnym poziomie w stosunku do zeszłego roku i wyniosła 3,8 TWh, z czego 1,4 TWh pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Dobre rezultaty w wytwarzaniu i dystrybucji

W ciągu trzech kwartałów 2014 roku istotnie poprawiły się wyniki  w Segmencie Wytwarzania. Przychody wzrosy o 18 proc.  do poziomu 1 320 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a EBITDA segmentu wyniosła 528 mln zł wobec 188 mln zł wypracowanych w tym samym okresie 2013 r. Nawiększy wpływ na poprawę wyników miała elektrownia systemowa. Rezultaty były istotnie lepsze nawet po wykluczeniu wpływu zeszłorocznego odpisu z tytułu trwałej utraty wartości bloku B w Elektrowni Ostrołęka. Pozytywny wpływ na rezultaty w tym obszarze miał wzrost cen sprzedaży energii elektrycznej, przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz niższe koszty zużycia paliw.

ENERGA rozwija swoją produkcję energii odnawialnej poprzez dywersyfikację portfela źródeł. Dzięki temu widoczne staje się ograniczenie efektu sezonowości, który zazwyczaj występuje w przypadku pojedynczych rodzajów źródeł. Efekt uzupełniania się poszczególnych odnawialnych źródeł przekłada się na większą stabilność zarówno  samej produkcji energii, jak i osiąganych przychodów z jej sprzedaży.

Segment Dystrybucji w trzech kwartałach odnotował wynik EBITDA na poziomie 1 163  mln zł, czyli o 2 proc. wyższym niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W samym trzecim kwartale rezultaty były o 17 proc. lepsze pomimo spadku WACC, który jest podstawą wyliczania zwrotu z kapitału, istotnego składnika wynagrodzenia spółki dystrybucyjnej. Na lepsze wyniki w tym okresie pozytywny wpływ miały zarówno wzrosty wolumenu dostarczanej energii, jak i średniej stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych.

Energa - wyniki za III kwartał 2014

Modyfikacja programu inwestycyjnego

W wyniku zapowiadanej corocznej analizy aktualnych warunków rynkowych oraz weryfikacji założeń spółka zaktualizowała Program Inwestycyjny. Obecny program obejmuje lata 2014-2022. W tym okresie na podstawowe inwestycje przewidziano 11,8 mld zł, z czego 9,8 mld zł to nakłady, które poniesione zostaną w segmencie dystrybucji, a najważniejsze inwestycje w tym obszarze to przyłączanie nowych odbiorców, rozbudowa i modernizacja sieci oraz nakłady przeznaczone na rozwój inteligentnych sieci. Łączne nakłady inwestycyjne, planowane przez Grupę w latach 2014-2022 roku wyniosą 18,2 mld zł i obejmują także dodatkowe inwestycje rozwojowe, które realizowane będą m.in.w obszarze OZE, akwizycji oraz projektów badawczo- rozwojowych. Aktualizacja Programu Inwestycyjnego jest m.in. efektem dotychczasowych dużych oszczędności: dzięki wzrostowi efektywności realizacji inwestycji założone cele Grupa jest w stanie zrealizować przy niższych wydatkach.

- Operujemy w długoterminowym horyzoncie, a aktualizacja Programu Inwestycyjnego wynika z bieżącej weryfikacji naszych potrzeb. Podtrzymujemy strategiczne kierunki rozwoju Grupy ENERGA. Dzięki już zrealizowanym przedsięwzięciom i wzrostowi efektywności będziemy mogli osiągać założone cele strategiczne przy niższych nakładach - dodaje Mirosław Bieliński.

Kolejne inwestycje zostały zakończone

W ciągu trzech kwartałów 2014 roku ENERGA zrealizowała kilka inwestycji wytwórczych: w lipcu do użytku oddano nowy blok biomasowy w Elblągu, który zwiększył moce wytwórcze Grupy w OZE o 25 MWe. ENERGA wybudowała w Gdańsku farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 1,64 MW. Instalacja będzie produkować około 1,5 GWh energii rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie około 720 gospodarstw domowych. Technologie fotowoltaiczne tanieją najszybciej na świecie, a w przyszłości inwestycje na większą skalę w energię wytwarzaną z paneli słonecznych staną się perspektywicznym biznesem. ENERGA buduje swoje kompetencje w tym obszarze. W trakcie realizacji jest także budowa elektrowni fotowoltaicznej w Czernikowie o mocy ok. 4 MWe. W ostatnim czasie Grupa ENERGA uruchomiła również nowe źródło ciepła dla Ostrołęki, a dzięki budowie nowoczesnej instalacji część Elektrowni Ostrołęka obok energii elektrycznej, zaczęła produkować także ciepło.

ENERGA zarządza popytem na energię

We wrześniu ENSPIRION, spółka z Grupy ENERGA,  jako pierwsza w Polsce „wyprodukowała” tzw. negawaty, czyli zrealizowała dwie komercyjne akcje polegające na zredukowaniu popytu na energię elektryczną w godzinach szczytowych. Spółka wynagrodziła swoich klientów biznesowych za to, że na jej sygnał w godzinach szczytu ograniczyli zużycie energii.  

Z kolei zakończony w tym roku tzw. test kaliski wykazał, że dzięki zastosowaniu inteligentnych liczników (AMI) sterowanie popytem można osiągać również u klientów indywidualnych. W Kaliszu, przez około rok ENERGA prowadziła testy konsumenckie, które wykazały, że gospodarstwa domowe mogą zredukować pobór mocy na wezwanie nawet o 30 proc. Jednocześnie o kilka procent zredukowali całkowite zużycie energii elektrycznej.

Działania te dowodzą, że mechanizmy redukujące i przesuwające zapotrzebowanie na energię mogą być jednym ze sposobów zapobiegających deficytowi energetycznemu. Nie tracąc swojego komercyjnego charakteru ENERGA pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi na celu zarówno redukcję zapotrzebowania na energię, jak i przesunięcie popytu na godziny pozaszczytowe.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem