Wzrost rentowności Grupy ENERGA po dwóch kwartałach 2014 roku

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Wzrost EBITDA o 15 proc., a zysku netto o 16 proc. odnotowała Grupa ENERGA w pierwszym półroczu 2014 roku. Poprawie uległa rentowność – marża EBITDA wzrosła o 5 pkt. proc., natomiast marża na poziomie wyniku netto wzrosła o 2 pkt. proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 roku.

W pierwszym półroczu 2014 roku Grupa ENERGA wypracowała zysk netto na poziomie 606 mln zł (wzrost o 16 proc.), a EBITDA w wysokości 1 281 mln zł (wzrost o 15 proc.). Wyniki te zostały osiągnięte przy niższych o 9 proc. przychodach, które wyniosły 5 287 mln zł. Stabilne rezultaty Grupa wypracowała dzięki poprawie efektywności działania. W pierwszym półroczu 2014 roku ENERGA o 5 pkt. proc. poprawiła marżę EBITDA, która osiągnęła poziom 24 proc. W samym drugim kwartale jej wzrost wyniósł 2 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W drugim kwartale Grupa wypracowała 2 539 mln zł przychodów wobec 2 856 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Zysk netto wyniósł 292 mln zł (spadek o 16 proc.), a EBITDA ukształtowała się na poziomie 638 mln zł (spadek o 2 proc.) Na wyniki osiągnięte w drugim kwartale istotny wpływ miało zwiększenie kosztów związanych z rezerwami aktuarialnymi, dodatkowe koszty wynikające z obowiązku umarzania „żółtych” i „czerwonych” certyfikatów oraz pełnieniem przez ENERGA-OBRÓT funkcji sprzedawcy z urzędu.

- Koncentrujemy się na poszczególnych obszarach i w każdym z nich rozwijamy nasz biznes – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu Energa SA. - W dystrybucji dzięki niższym kosztom wzrosła efektywność realizowanych w segmencie inwestycji. Dodatkowo, w pierwszym półroczu przekroczyliśmy milion zdalnych odczytów z liczników AMI i mamy szanse na dwa miliony w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. W segmencie sprzedaży zmieniamy strategię i prowadzimy działania restrukturyzacyjne, dzięki czemu poprawiamy rentowność w tym obszarze. Natomiast w wytwarzaniu zwiększyliśmy moc wytwórczą Grupy o kolejne 25 MW, oddając blok biomasowy w Elblągu – dodaje.

Jednostkowy zysk netto, który jest podstawą do wypłaty dywidendy, po sześciu miesiącach wyniósł 700 mln zł i wzrósł o 24 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 roku. Stabilna pozycja finansowa wspiera realizację ambitnej polityki dywidendy, która zakłada wypłatę do 92 proc. jednostkowego zysku netto wypracowanego na przestrzeni roku. Intencją Zarządu jest konsekwentna realizacja zapowiadanej polityki spółki w zakresie wypłaty zysku.

Perspektywy na drugą połowę roku

Wyniki w drugiej połowie roku będą uzależnione od wysokości dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem umarzania żółtych i czerwonych certyfikatów, cen energii elektrycznej oraz terminowości przyznawania praw majątkowych. Wzrost kosztów spodziewany jest w segmencie dystrybucji. Wyniki w wytwarzaniu, w szczególności w obszarze OZE, uzależnione będą od warunków pogodowych i hydrometeorologicznych.

 

 Przychody 2 kw. 2014 - wykres_small.png Zysk netto 2 kw. 2014 - wykres_small.png

 EBITDA 2 kw. 2014 - wykres_small.png

Milion zdalnych odczytów, wzrost mocy z OZE i zmiana strategii sprzedaży

Segment dystrybucji w pierwszym półroczu 2014 roku odnotował wyniki zbliżone do analogicznego okresu ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 794 mln zł i odpowiadała za 61 proc. wyniku Grupy. Rezultaty poprawiły się pomimo spadku średnio ważonego kosztu kapitału (WACC), który ma wpływ na przychody w tym obszarze. ENERGA dostarczyła w pierwszym półroczu 10 TWh energii elektrycznej, czyli ilość zbliżoną do zeszłorocznego poziomu. W drugim kwartale segment dystrybucji zrealizował zaplanowane inwestycje przy niższych kosztach. Ponadto, Grupa w coraz większym stopniu wykorzystuje inteligentne rozwiązania. Liczba zdalnych odczytów z liczników AMI na potrzeby fakturowania przekroczyła w drugim kwartale milion, osiągając poziom 150 tys. odczytów miesięcznie.

Grupa pracuje nad stałą poprawą efektywności w dostarczaniu energii. Wprawdzie w pierwszym półroczu wskaźniki ciągłości zasilania okresowo wzrosły, natomiast w okresie ostatnich kilku lat widoczny jest istotny spadek. Średnia długość przerw w dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIDI) obniżyła się w stosunku do pierwszego półrocza 2011 roku o około 40 proc., natomiast średnia częstotliwość przerw na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) spadła w tym okresie o około 32 proc.

Wzrost średniej długości przerw w dostawach prądu (SAIDI) w pierwszym półroczu w dużej mierze wynikał z prowadzonych modernizacji stacji transformatorowych pod infrastrukturę inteligentnego opomiarowania (AMI). W przyszłości prace te przełożą się na istotne korzyści dla klientów. Średnia częstotliwość przerw (wskaźnik SAIFI) była wyższa niż odnotowana w pierwszym półroczu 2013 roku, co spowodowane było m.in. rozległymi awariami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi w pierwszym kwartale roku.

Segment wytwarzanie wypracował EBITDA na poziomie 373 mln zł wobec 99 mln zł w ubiegłym roku. Na skalę wzrostu wyniku w tym obszarze wpływ miał zeszłoroczny odpis z tytułu trwałej utraty wartości bloku B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, który obniżył wynik finansowy o 123 mln zł. Na wynik segmentu w pierwszym półroczu pozytywnie przełożył się wzrost produkcji w elektrowni konwencjonalnej oraz dodatkowe dochody z przejętych w zeszłym roku aktywów wiatrowych. Grupa wytworzyła w tym okresie 2,5 TWh energii elektrycznej, czyli o ok. 2 proc. więcej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku. Większa produkcja energii z węgla oraz produkcja z wiatru skompensowały spadek produkcji z wody spowodowany gorszymi warunkami hydrologicznymi. Ponadto, w pierwszym półroczu zakończyła się budowa nowego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg, co zwiększyło moce OZE zainstalowane w Grupie o 25 MWe i 30 MWt.

Segment sprzedaży utrzymał EBITDA na poziomie 77 mln zł, czyli analogicznym do poziomu z zeszłego roku, pomimo negatywnego wpływu kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem funkcji sprzedawcy z urzędu i przywrócenia obowiązku umarzania „czerwonych” i „żółtych” praw majątkowych. Wolumen energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym przez spółkę ENERGA-OBRÓT w pierwszym półroczu wyniósł 8,1 TWh, co oznacza spadek o 13 proc. Spadek w największym stopniu dotyczył grup taryfowych A i B, w których ENERGA rezygnuje z przedłużania nierentownych umów.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem