ENERGA opublikowała trzeci raport CSR

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa ENERGA opublikowała już trzeci raport CSR podsumowujący jej działania w 2013 roku z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.  ENERGA jako pierwsza z branży energetycznej uzyskała poziom A+ raportu, prezentując aż 91 wskaźników według międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI).

Raport „Nasza odpowiedzialność 2013” jest kontynuacją poprzednich dwóch publikacji z lat 2011-2012 i prezentuje podejście Grupy ENERGA do zarządzania kwestiami społecznymi i środowiskowymi w realizacji celów ekonomicznych. Opracowanie raportu jest naturalną konsekwencją przyjęcia przez Grupę w 2013 roku dokumentu „Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie Kapitałowej ENERGA”. Raport obejmuje 15 spółek Grupy i jest efektem prac zarówno pracowników, jak też interesariuszy zewnętrznych  zaangażowanych w proces raportowania.

- Zrównoważony rozwój przejawia się nie tylko w dbałości o wysoki poziom usług czy bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, ale także poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami, działania edukacyjne, sponsoringowe i wparcie inicjatyw ekologicznych. Wiemy, że nasze działania będą skuteczniejsze, gdy będą zgodne z dążeniami licznych interesariuszy. Dlatego budujemy więzi społeczne, staramy się o zaufanie również poprzez otwarte raportowanie wpływu naszej firmy na otoczenie - podsumowuje Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA S.A.

Aktualny raport CSR, podobnie jak poprzednie, został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania Global Reporting Initiative (GRI). W tym roku przeanalizowano 15 spółek Grupy i zwiększono liczbę wskaźników GRI do 91, a wiarygodność  prezentowanych danych została potwierdzona po raz pierwszy przez  niezależnego zewnętrznego audytora. W ten sposób prezentowany raport osiągnął poziom A+.

- Jako jedyni w branży energetycznej raportujemy na tak wysokim poziomie, ponadto w ostatnim raporcie uwzględniliśmy również międzynarodowe wskaźniki GRI dla sektora energetycznego. Dzięki temu Grupa ENERGA znalazła się w czołówce firm raportujących w zakresie CSR w Polsce - dodaje Jacek Szubstarski, Dyrektor Pionu Usług Organizacyjno- Prawnych spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych, koordynator procesu tworzenia raportu.

Raport „Nasza odpowiedzialność 2013” i poprzednie raporty CSR Grupy dostępne są w postaci elektronicznej w serwisie internetowym spółki www.grupa.energa.pl/zaangazowanie_spoleczne.xml.

Global Reporting Initiative (GRI) - to zbiór zasad iwskaźników, które organizacje powinny wykorzystać do mierzenia i raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów swojego funkcjonowania. W zależności od stopnia zaawansowania raportu, GRI ustanowiło poziomy aplikacji A, B, C, (gdzie A jest najwyższym). Każdy raport przygotowany według tych standardów jest również ostatecznie weryfikowany przez GRI. 

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce (obok PGE, Tauron i Enea), z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa ENERGA jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 190 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowi ok. 25 proc. powierzchni kraju.

Ponadto, Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku około 15 proc.

 

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem