ENERGA w kampanii "Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!"

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

ENERGA gwarantuje uczciwe i jasne zasady w sprzedaży energii. Spółka podpisała przygotowaną przez Towarzystwo Obrotu Energią deklarację „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej”.  Deklaracja oraz towarzysząca jej kampania informacyjna to reakcja na coraz częstsze przypadki  wprowadzania klientów w błąd przez niektórych sprzedawców energii. 

ENERGA jest jedną z sześciu firm (obok PGE, Enei, Tauronu, RWE i Polkomtela), która dzisiaj w Warszawie podpisała  deklarację pod nazwą  „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej  – czyli czego klient może oczekiwać od rzetelnego sprzedawcy”. Inicjatywa Towarzystwa Obrotu Energią, konsultowana z Urzędem Regulacji Energetyki, jest odpowiedzią na liczne skargi od klientów z całej Polski, którzy podpisując umowę z nowym sprzedawcą energii, zostali wprowadzeni w błąd.

Dotyczy to również klientów Grupy ENERGA. W okresie od stycznia do marca tego roku klienci indywidualni firmy anulowali około 900 wypowiedzeń składanych przez nowych sprzedawców. Byli to głównie konsumenci, którzy odstępowali od nowo zawartej umowy, aby kontynuować umowę z ENERGA-OBRÓT SA.

Skala zjawiska sprawiła, że spółka już wcześniej podjęła działania  informacyjno-edukacyjne, a nawet uruchomiła specjalną infolinię dla klientów, którzy chcieli wyjaśnić sprawę zmiany sprzedawcy. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy klienci dzwonili na nią ponad 860 razy. W większości po to, aby dowiedzieć się jaka jest procedura odstąpienia od nowo zawartej umowy.

Kampania "Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!" - podpisanie Deklaracji

Jak działają nieuczciwi sprzedawcy

Do najczęstszych metod stosowanych przez przedstawicieli niektórych sprzedawców należy posługiwanie się nazwą łudząco podobną do nazwy naszej firmy oraz informowanie o konieczności zmiany umowy z powodu np. zmiany siedziby firmy, systemu obsługi klienta, okresu rozliczeniowego, czy nawet wymiany liczników.

Niektórzy akwizytorzy podczas wizyt w domach klientów podają się m.in. za: energetykę, zakład energetyczny, dostawcę prądu czy sprzedawcę prądu, bez doprecyzowania nazwy swojej firmy. Dla większości osób, zwłaszcza starszych, jest to tożsame z ENERGĄ. Często nie zdają sobie one sprawy, iż podpisują umowę, która skutkuje zmianą sprzedawcy.

Niektórzy przedstawiciele oferując nową umowę porównują koszty samej oferowanej przez siebie energii, z kosztami uwzględniającymi zarówno energię, jak i opłaty dystrybucyjne. Nie informują klienta, że oprócz kosztów energii, będzie także regulował fakturę za dystrybucję.

Kolejną metodą, na którą skarżą się klienci, jest oferowanie nieznacznie niższej ceny energii, ale obwarowanie jej dodatkowymi i - jak wynika z relacji klientów - mniej widocznymi zapisami o opłatach dodatkowych. Są to np. stałe, wyższe opłaty abonamentowe, a w niektórych przypadkach np. zobowiązanie do odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W efekcie klient co miesiąc musi płacić opłaty wyższe niż tylko za energię elektryczną i jej dystrybucję.

Z podobnymi przypadkami spotykają się klienci w całej Polsce. Rośnie też liczba skarg kierowanych do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów oraz do Urzędu Regulacji Energetyki.

Dobre praktyki sprzedawców

W odpowiedzi na coraz szerszą skalę tego zjawiska Towarzystwo Obrotu Energią przy współpracy z URE przygotowało Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii. To zbiór działań, jakie rzetelny sprzedawca energii powinien stosować w stosunku do klientów z gospodarstw domowych. Zapisy w nim zawarte dotyczą głównie kwestii związanych z zapewnieniem klientom możliwie szerokiej informacji i wzorów dokumentów przed i po zawarciu umowy, warunków zawierania i rozwiązywania umów, a także standardu rozpatrywania skarg i reklamacji.

Najwięksi sprzedawcy prądu razem.jpg

Deklaracja gwarantuje, że firmy, które ją podpisały, stosują w swej działalności przejrzyste i jasne zasady współpracy. Nie tylko gwarantują dobre praktyki, ale też dbają o edukację klientów, aby uchronić ich przed nieuczciwą konkurencją oraz wskazać im ich podstawowe prawa, jak choćby 10 dniowy okres wypowiedzenia umowy bez konsekwencji. Nie oznacza to jednak, że tylko spółki - sygnatariusze dokumentu kierują się dobrymi praktykami. Inne firmy również mogą złożyć takie zobowiązanie i podpisać deklarację. Kodeksowi Dobrych Praktyk towarzyszyć będzie rozpoczynająca się właśnie kampania edukacyjno-informacyjna „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!” pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki.  Jej celem jest wzrost  świadomości odbiorców energii, głównie klientów indywidualnych, najbardziej narażonych na działania firm stosujących  nieuczciwe praktyki rynkowe. Ze specjalnego poradnika (na stronie www.toe.pl) będzie można się dowiedzieć, na co powinno się zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu nowych umów.

W poradach na stronie www.toe.pl konsumenci znajdą wskazówki, które ENERGA wcześniej kierowała do swoich klientów, m.in.:

  • Sprawdź nazwę firmy i tożsamość przedstawiciela, który pojawił się w Twoim domu. Informacje zweryfikuj w firmie, którą ma reprezentować.
  • Dowiedz się jakie dokładnie warunki oferuje Ci sprzedawca. Dopytuj o wszystkie szczegóły budzące wątpliwości.
  • Nie podpisuj umowy bez dokładnego przeczytania jej treści. Umów się na podpis później, aby spokojnie przeczytać dokument.
  • Podpisując umowę powinieneś otrzymać swój egzemplarz dokumentu oraz wzór odstąpienia od umowy.
  • Masz 10 dni na odstąpienie od umowy podpisanej poza lokalem sprzedawcy - bez podawania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
  • W przypadku, gdy minął 10-dniowy termin, nadal możesz się uchylić od skutków umowy, jeśli podczas podpisywania zostałeś wprowadzony w błąd.

 

Komunikat Towarzystwa Obrotu Energią do pobrania tutaj oraz w sekcji poniżej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem