Awarie związane z huraganem Ksawery nie wyrządziły dużych szkód w majątku ENERGA Operator

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

ENERGA Operator kończy usuwanie skutków huraganu i śnieżyc, które stały się przyczyną masowych awarii na terenie obsługiwanym przez spółkę (1/4 powierzchni kraju). Według pierwszych szacunków, awarie były rozległe, ale nie wyrządziły znacznych szkód w majątku spółki.

Spółka zakłada, że do wieczora usunięte zostaną awarie ciągów liniowych średniego napięcia, powstałe w wyniku fatalnych warunków pogodowych. Usuwane są usterki na liniach niskiego napięcia, zgłaszane przez odbiorców.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo uciążliwy dla klientów jest brak energii elektrycznej, zwłaszcza, jeśli przerwa w dostawach trwa kilkanaście, czy kilkadziesiąt godzin – mówi Rafał Czyżewski, prezes Energa-Operator. – Pracownicy i zaangażowani na tę okoliczność współpracownicy firmy nie ustawali w wysiłkach, by elektryczność powróciła do domów naszych klientów jak najszybciej. Pragnę im wszystkim złożyć wyrazy uznania, a klientów zapewnić, że w dalszym ciągu będziemy usprawniać nasze działania i uodparniać sieć na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W kulminacyjnym momencie (piątek, 6 grudnia ok. 17) zasilanie nie docierało łącznie do ok. 300 tys., odbiorców (na prawie 3 mln odbiorców ogółem). Tej samej nocy usunięto ok. połowę awarii. W sobotę (7 grudnia) zasilanie wróciło do ponad 90 proc. klientów spółki, dotkniętych skutkami huraganu.

Każdego dnia w terenie pracowało ok. 400 kilkuosobowych brygad (ok. 1200 osób), wspieranych firmami zewnętrznymi. Podwojono obsady dyspozycji mocy, zwiększono liczbę pracowników telefonicznego centrum zgłoszeniowego. Pomimo dysponowania przez spółkę 600 liniami telefonicznymi w dwóch centrach zgłoszeniowych, czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia wydłużał się, gdyż liczba połączeń osiągała ok. 200 na minutę. Spółka uruchomiła zatem możliwość dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną.

Wg pierwszych szacunków, awarie były rozległe, ale nie wyrządziły znacznych szkód w majątku spółki, porównując np. ze zniszczeniami odnotowanymi w listopadzie 2011 r. Przeszkodą w szybszym przywróceniu zasilania były duże utrudnienia w poruszaniu się brygad naprawczych, związane z warunkami panującymi na drogach (lokalnych i leśnych) po huraganie i śnieżycach.

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupa.energa.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem