ENERGA ostrzega: nasi pracownicy nie zawierają umów „w drzwiach”

Należy do:

ENERGA informuje, że korzystanie z nowych cen zatwierdzonych przez Prezesa URE nie wymaga podpisania nowej umowy. Grupa nie prowadzi w domach klientów żadnej akcji podpisywania lub aneksowania umów. Klienci powinni dokładnie czytać przedstawiane do podpisu dokumenty i wystrzegać się podpisywania umów od ręki. 

Do Grupy napływają informacje o nasilających się działaniach akwizytorów, którzy przekonują, że obniżenie cen energii zatwierdzone w taryfach od 1 lipca, jest możliwe jedynie po zawarciu nowej umowy. Sygnały o wzmożonej aktywności nieuczciwych akwizytorów płyną z Gdyni, Olsztyna, Kalisza, Torunia, Konina, Włocławka i innych miast. Niektóre z tych osób podszywają się pod pracowników Grupy ENERGA, a do firmy codziennie zgłaszają się dziesiątki klientów, by się upewnić czy ENERGA prowadzi taką akcję.

W związku z tymi sygnałami informujemy, że pracownicy Grupy ENERGA nigdy nie odwiedzają klientów w celu podpisania umowy w domach, ani nie proponują podpisania umowy od ręki. Wprowadzona 1 lipca zmiana taryf, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nie pociąga za sobą konieczności podpisania nowej bądź aneksowania dotychczasowej umowy. Klienci Grupy ENERGA korzystają z obniżonych cen w ramach umowy ramowej.

Jednocześnie szanując prawo klientów do zawierania umów zgodnie z ich wolą zalecamy, by dokładnie wczytywali się w zapisy przedstawianych do podpisu umów. Ważne jest sprawdzenie, z jaką firmą będzie podpisywana umowa, a także zapisów o dodatkowych kosztach i o cenie końcowej. Najlepiej jest zostawić dokument do spokojnego przejrzenia i umówić się na podpis w późniejszym terminie. Zdarza się bowiem, że niektóre umowy zawierają zapisy o dodatkowych płatnych usługach (np. ubezpieczenie zdrowotne, wysokie opłaty abonamentowe, opłaty za przypomnienie o płatności itp.), Nie należy tez udostępniać faktur i innych dokumentów osobom trzecim.

Z podobnymi działaniami klienci Grupy ENERGA spotkali się już wcześniej. Niedozwolone praktyki związane ze sprzedażą energii w domach konsumentów ukarane zostały przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (np. za nieinformowanie konsumentów o wszystkich warunkach porozumienia czy za nakładanie dodatkowych opłat za wysłanie wezwania do zapłaty). Działania nieuczciwych akwizytorów nasiliły się jednak ostatnio w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE nowych taryf sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Przypominamy, że zgodnie z prawem umowę podpisaną poza placówką danego sprzedawcy (w domu lub w innym miejscu) można rozwiązać bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w ciągu 10 dni.

Dla klientów, którzy podejrzewają, że nieświadomie zawarli umowę ze sprzedawcą innym niż ENERGA, mają wątpliwości co do zapisów przedstawionych dokumentów lub chcą się dowiedzieć więcej o zasadach zmiany sprzedawcy, firma uruchomiła specjalny numer: 555 555 577.

Klienci mogą też skorzystać z konsultacji w instytucjach niezależnych, takich jak miejski lub powiatowy Rzecznik Konsumentów  (lista adresowa Rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl) lub Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.   

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem